Aktivt center

Professor Lone Simonsen

Center for the Interdisciplinary Study of Pandemic Signatures (PandemiX)

PandemiX centrets overordnede formål er at undersøge impact og signaturer ved COVID-19 og historiske pandemier for bedre at kunne forstå fænomenet og dermed forberede os…

Læs mere
Eske Willerslev

Centre for Ancient Environmental Genomics (CAEG)

Genetisk mangfoldighed er en forudsætning for, at arter kan tilpasse sig et miljø i forandring og er i sidste ende afgørende for økosystemernes modstandsdygtighed over…

Læs mere
Professor Merete Bilde

Center for Chemistry of Clouds (C3)

Skyer er spændende fænomener, der har undret og fascineret mennesket i århundreder. I dag ved vi, at skyer dækker to tredjedele af himlen, og at…

Læs mere
Professor Riikka Rinnan

Center for Volatile Interactions (VOLT)

Alle organismer på vores planet producerer en bred vifte af flygtige kemiske forbindelser for at kommunikere, konkurrere og samarbejde med hinanden. Disse komplekse, men usynlige,…

Læs mere
Professor Ana Antic. Foto: Zarko Ivetic

Centre for Culture and the Mind (CULTMIND)

Kan man oversætte ét folks følelsesverden til et andet folks? Er de grundlæggende kendetegn ved det menneskelige sind universelle på tværs af kulturer, etniske grupper…

Læs mere
Søren Riis Paludan

Center for immunology of viral infections (CiViA)

CiViA har til formål at identificere nye immunmekanismer, der bidrager til det tidlige forsvar mod infektioner, og at afkode, hvordan den hårfine balance mellem beskyttende…

Læs mere
Jesper Svejstrup

Center for Gene Expression (CGEN)

Vi kender alle udtrykket: “Det er i vores DNA“, men hvordan afkodes den arvelige information i generne i vores DNA, og hvordan reguleres processen? DNA-afkodning,…

Læs mere
Professor Asger Mortensen

Center for Polariton-driven Light-Matter Inter- actions (POLIMA)

POLIMA er på en nysgerrighedsdrevet mission, hvor målet er at udfordre og udvide vores viden om krydsfeltet mellem kvanteoptik og atom-tynde polariton materialer. POLIMA vil…

Læs mere
Professor Jens-Christian Svenning

Center for Ecological Dynamics in a Novel Biosphere (ECONOVO)

Jordens rige biosfære gør vores planet til et fantastisk sted at leve og er grundlaget for menneskehedens overlevelse. Det er derfor afgørende, at vi forstår,…

Læs mere
Professor Thomas Gammeltoft-Hansen

Center for Global Mobility Law (MOBILE)

MOBILE undersøger forholdet mellem jura og mobilitet for at skabe ny viden om, hvordan forskellige retsregler påvirker hinanden, varierer på tværs af regioner, skifter over…

Læs mere
Professor Lasse Heje Pedersen

Center for Big Data in Finance (BIGFI)

BIGFI ønsker at skabe et globalt videnscenter for forskning i big data indenfor finansiering. Centrets forskning vil kaste nyt lys over finansielle markeders rolle i…

Læs mere
Professor Tine Jess.

Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease (PREDICT)

De inflammatoriske tarmsygdomme (IBD), Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa, er kroniske tarmlidelser, som opstår i det tidlige voksenliv og rammer millioner af mennesker på verdensplan.…

Læs mere
Professor Jan Arlt

Center for Complex Quantum Systems (CCQ)

Et gennemgående træk ved naturen er, at systemer bestående af mange vekselvirkende dele, der én for én er ret simple, kan opføre sig på helt…

Læs mere
Professor Ronnie Nøhr Glud.

Center for Hadal Research (HADAL)

De hadale grave udgør den dybeste del af verdens oceaner, og de er nogle af de mest ekstreme og uudforskede habitater på Jorden. Nye erkendelser…

Læs mere
Professor Kasper Lippert Rasmussen

Center for Eksperimentel-Filosofiske Studier af Diskrimination (CEPDISC)

I sæsonen 2005-6 overvejede Det Kgl. Teater at indføre en rabat på nogle udvalgte teaterforestillinger for teatergængere af anden etnisk herkomst end dansk. Baggrunden herfor…

Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev