DG professorer

I forlængelse af oprettelsen af de seks Niels Bohr Gæsteprofessorater, oprettede fonden i 2006 dette femårige professorinitiativ, for yderligere at styrke internationaliseringen af dansk forskning.

Programmets formål var at styrke dansk forsknings konkurrencedygtighed ved at tiltrække internationale eliteforskere (udlændinge eller danskere i udlandet) til en fast ansættelse ved et dansk universitet med attraktive forhold i perioden 2007-2012.

Til hvert professorat er der desuden tilknyttet en række yngre forskere.

Fonden finansierer de første fem år af professorens ansættelse, hvorefter værtsinstitutionen overtager forpligtelsen. Den samlede støtte udgør ca. 63,4 mio. kr. fordelt på tre bevillinger.

 • Professor Steen Rasmussen
  Institution: Syddansk Universitet, Det Naturvidenskabelige Fakultet
  Bevillingsperiode: november 2007 – oktober 2012

   

  Professor Jørgen S. Nielsen
  Institution: Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet
  Bevillingsperiode: oktober 2007 – september 2012

   

  Professor John Couchman
  Institution: Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  Bevillingsperiode: maj 2007 – april 2012

Tilmeld dig vores nyhedsbrev