Bestyrelse

Fondens bestyrelse består af ni personer, som skal have indsigt i forskning på internationalt niveau.

Uddannelses- og forskningsministeren udpeger formanden og yderligere et medlem direkte. De øvrige syv medlemmer udpeges efter indstilling fra Danmarks Frie Forskningsfond (3), Rektorkollegiet (1), Sektorforskningens Direktørkollegium (1), Det Kgl. Videnskabernes Selskab (1) og Akademiet for Tekniske Videnskaber (1).

Jens Kehlet Nørskov (Formand)

Professor, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Morten Overgaard Ravn (Næstformand)

Professor, Department of Economics, University College London

Christina Moberg

Professor, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm

Bart De Moor

Professor, KU Leuven

Minik Thorleif Rosing

Professor, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet

Anne Scott Sørensen

Professor, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Jesper Ryberg

Professor i etik og retsfilosofi, Afdelingen for Filosofi & Videnskabsteori, Roskilde Universitet

Eero Vuorio

Professor og kansler emeritus, Turku Universitet, Finland

Clivia M. Sotomayor Torres

Professor, Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology