Bestyrelse

Fondens bestyrelse består af ni personer, som skal have indsigt i forskning på internationalt niveau.

Uddannelses- og forskningsministeren udpeger formanden og yderligere et medlem direkte. De øvrige syv medlemmer udpeges efter indstilling fra Danmarks Frie Forskningsfond (3), Rektorkollegiet (1), Sektorforskningens Direktørkollegium (1), Det Kgl. Videnskabernes Selskab (1) og Akademiet for Tekniske Videnskaber (1).

Jens Kehlet Nørskov (Formand)

Professor, DTU Fysik, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Christian S. Jensen (Næstformand)

Professor, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet, Danmark

Minik Thorleif Rosing

Professor, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet

Anne Scott Sørensen

Professor, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Janet M. Thornton

Senior Forsker og formand for the European Bioinformatics Institute (EBI)

Sirpa Jalkanen

Professor, Turku Universitet, Finland

Tine Brink Henriksen

Professor, Aarhus Universitet

Morten Overgaard Ravn

Professor, Department of Economics, University College London, England

Vigdis Broch-Due

Professor, Department of Social Anthropology, University of Bergen, Norge