Bestyrelse

Fondens bestyrelse består af ni personer, som skal have indsigt i forskning på internationalt niveau.

Uddannelses- og forskningsministeren udpeger formanden og yderligere et medlem direkte. De øvrige syv medlemmer udpeges efter indstilling fra Danmarks Frie Forskningsfond (3), Rektorkollegiet (1), Sektorforskningens Direktørkollegium (1), Det Kgl. Videnskabernes Selskab (1) og Akademiet for Tekniske Videnskaber (1).

Christian S. Jensen (Næstformand)

Læs mere

Janet M. Thornton

Læs mere

Sirpa Jalkanen

Læs mere

Tine Brink Henriksen

Læs mere

Dorte Juul Jensen

Læs mere

Tore Rem

Læs mere

Dorthe Dahl-Jensen

Læs mere

Anna Dreber Almenberg

Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev