Virus-infected cells - Foto Line Reinert Paludan Group

Center for immunology of viral infections (CiViA)

Centerleder:

Søren Riis Paludan

Periode:

1. april 2023 til 31. marts 2029

Ansøgningsrunde:

11. runde

Værtsinstitution(er):

Aarhus Universitet

Bevilling:

60 mio. kr.

CiViA har til formål at identificere nye immunmekanismer, der bidrager til det tidlige forsvar mod infektioner, og at afkode, hvordan den hårfine balance mellem beskyttende og skadelige immunreaktioner opnås. Desuden sigter centret mod at forbinde eksperimentel forskning med videnskabsfilosofi – og dermed udfordre de nuværende paradigmer.

Virusinfektioner kan forårsage en bred vifte af akutte sygdomme og kan også disponere for kroniske sygdomme. Et effektivt forsvar mod invaderende virus er derfor afgørende og er derfor af grundlæggende nødvendighed for opretholdelse af liv. Denne opgave varetages af immunsystemet. Aktivering af Immunforsvaret kan imidlertid også føre til for kraftig inflammation (betændelsesreaktion) og faktisk forårsage sygdom. Da levende organismer ofte udsættes for virus, men sjældent udvikler sygdom, er et af de vigtigste uløste spørgsmål inden for immunologien derfor, hvordan de tidlige immunaktiviteter over for virus opnår effektiv eliminering af infektion uden at fremkalde inflammation. Dette kan ikke forklares med den nuværende viden inden for immunologi, og besvarelse af det spørgsmål vil sandsynligvis kræve, at vi udfordrer nogle af fagområdets paradigmer.

Den viden, der genereres i CiViA, har potentiale til at være banebrydende for den grundlæggende forståelse af immunitet mod virusinfektioner, hvilket kan få direkte indvirkning på fremtidig behandling af virusinfektioner gennem udvikling af nye antivirale og immunmodulerende behandlinger. Desuden kan CiViA åbne helt nye forskningsretninger ved at udfordre de nuværende immunologiske begreber. Det kan potentielt få betydning indenfor den medicinske verden ud over infektionssygdomme.

Årlige højdepunkter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev