Joint European funding principles for research involving animals

Danmarks Grundforskningsfond har tilsluttet sig følgende overordnede principper/protokoller, som bør håndhæves af bevillingshaverne – så vidt det er relevant for centrenes forskningsaktiviteter:

Joint European funding principles for research involving animals
Det betyder, at bevillingshavere er forpligtede til, i aftaleperioden, at have fokus på dyrevelfærd, hvis der bruges forsøgsdyr i forskningen. Principperne findes her:

Find principperne her