URIS guidelines

Risici i forbindelse med internationalt forskningssamarbejde, herunder IPR (URIS guidelines)

DG’s bevillingshaverne skal løbende være opmærksomme på eventuelle risici vedrørende:

  • Brud på principperne om forskningsintegritet
  • Militær eller uetisk brug af teknologi
  • Udenlandsk indblanding og brud på sikkerheden fra udenlandske studerende/ansatte ved danske institutioner og danske studerende/ansatte i udlandet
  • At forskningssamarbejdet kan bidrage til at styrke og opbygge forsknings- og innovationskapacitet på følsomme områder i autokratiske stater

 

På baggrund heraf har DG opdateret standardkontrakten (Immaterielle rettigheder, pkt. 10.1.). I tilfælde af samarbejde skal institutionerne på forhånd indgå en særskilt aftale med de berørte personer eller enheder om immaterielle rettigheder. Læs mere om risici i forbindelse med internationalt forskningssamarbejde

Spørgsmål vedrørende implementering og håndhævelse af reglerne skal rettes til universitetsadministrationen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev