Hvad gør fonden

Formål

Forskning er en stærk drivkraft for samfundets udvikling og menneskehedens fremskridt. Danmarks Grundforskningsfond (DG) støtter enestående grundforskning af højeste internationale kvalitet indenfor alle forskningsområder med det hovedformål at styrke udviklingen af dansk forskning.

Hvem er vi?

Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond oprettet af Folketinget i 1991. Kapitaltilførsler sikrer fondens uafhængighed og en langsigtet forpligtelse til at styrke den bedste danske forskning. Den årlige bevillings-støtte udgør i gennemsnit omkring 470 millioner danske kroner.

Hvad laver vi?

Danmarks Grundforskningsfond har fire aktive virkemidler:

 • Centers of Excellence – Fondens flagskib og primære virkemiddel. En centerbevilling kan benyttes til at dække alle typer forskningsomkostninger og har en levetid på op til 10 år. Danmarks Grundforskningsfond forventer, at centrene leverer banebrydende resultater.
 • DNRF Chair – Blev lanceret i 2020 og sigter mod at hjælpe danske universiteter med at tiltrække og rekruttere fremragende forskere fra udlandet, herunder danskere, der ønsker at vende tilbage fra en international position.  Målet er at understøtte og styrke opstarten af forskningsaktiviteter.
 • Pioner Centre – Et strategisk grundforskningsinitiativ, der blev lanceret i 2019. Centrene vil operere inden for de videnskabelige områder energi / klima og kunstig intelligens (AI). Initiativet finansieres i samarbejde med fire private danske fonde.
 • Niels Bohr Professorater – Dette virkemiddel blev lanceret i 2013 med det særlige formål at berige danske forskningsmiljøer med førsteklasses forskere fra udlandet. Efter Lanceringen af DNRF Chair-virkemidlet vil der i udgangspunktet ikke være nye opslag for Niels Bohr Professorater. De nuværende Niels Bohr Professorater løber frem til 2021/2022.

Hvordan træffer vi beslutning om, hvem der skal have midler?

Bevillingsbeslutninger er baseret på tre kerneværdier:

 • Excellence – vi stræber efter excellence i alle aspekter af forskningen.
 • Transparens – vi tilstræber transparens i bedømmelses- og udvælgelsesprocesserne.
 • Risikovillighed – vi anerkender, at banebrydende forskning kræver risikovillighed.

Hvordan støtter vi vores bevillingshavere?

Støtte til bevillingshavere er baseret på tre kerneværdier:

 • Frihed – vi stræber efter at give vores bevillingshavere frihed og fleksibilitet.
 • Tillid – vi møder vores bevillingshavere med tillid.
 • Engagement – vi engagerer os i og lærer fra hver bevillingshaver.

Bestyrelseshonorar

Bestyrelsens vederlag består af et fast honorar, som dækker bestyrelsesmedlemmernes generelle og permanente opgaver samt en timebetaling for ad hoc-deltagelse i opfølgningsmøder med bevillingshaverne.

Niveauet for det faste honorar er baseret på en samlet vurdering af bestyrelsens opgaver, arbejdsbyrde, nødvendig ekspertise i relation til evaluering af bevillingsansøgninger samt bestyrelsesmedlemmernes ekspertise og ansvar i forbindelse med administrationen af bevillingerne og investeringerne.

Niveauet for det faste beløb, såvel som niveauet for timebetaling, holdes inden for de grænser, der er fastsat i danske statslige regler.

Årligt bestyrelseshonorar pr. 1. januar 2020

DKK Honorar
Formand 239.588
Næstformand 157.910
Ordinært medlem 98.013

Lovgrundlag

Danmarks Grundforskningsfond er etableret og reguleret ved lov om Danmarks Grundforskningsfond med tilhørende anordning og bekendtgørelser. Find lovgrundlaget ved at klikke på nedenstående links:

 

 

 

 • Bekendtgørelse nr. 1401 af 25. september 2020 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (se navnlig § 13)