Om Danmarks Grundforskningsfond

Hvem er vi?

Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond oprettet af Folketinget i 1991. Kapitaltilførsler sikrer fondens uafhængighed og en langsigtet forpligtelse til at styrke den bedste danske forskning. Den årlige bevillings-støtte udgør i gennemsnit omkring 470 millioner danske kroner.

Formål

Forskning er en stærk drivkraft for samfundsudvikling og forbedring af menneskeheden. Danmarks Grundforskningsfond (DG) finansierer fremragende grundforskning på højeste internationale niveau inden for alle forskningsområder for at styrke udviklingen af ​​dansk forskning.

Hvad laver vi?

Danmarks Grundforskningsfond har fire aktive virkemidler:

  • Centers of Excellence – Fondens flagskib og primære virkemiddel. En centerbevilling kan benyttes til at dække alle typer forskningsomkostninger og har en levetid på op til 10 år. Danmarks Grundforskningsfond forventer, at centrene leverer banebrydende resultater.
  • DNRF Chair – Blev lanceret i 2020 og sigter mod at hjælpe danske universiteter med at tiltrække og rekruttere fremragende forskere fra udlandet, herunder danskere, der ønsker at vende tilbage fra en international position.  Målet er at understøtte og styrke opstarten af forskningsaktiviteter.
  • Pioner Centre – Et strategisk grundforskningsinitiativ, der blev lanceret i 2019. Centrene vil operere inden for de videnskabelige områder energi / klima og kunstig intelligens (AI). Initiativet finansieres i samarbejde med fire private danske fonde.
  • Niels Bohr Professorater – Dette virkemiddel blev lanceret i 2013 med det særlige formål at berige danske forskningsmiljøer med førsteklasses forskere fra udlandet. Efter Lanceringen af DNRF Chair-virkemidlet vil der i udgangspunktet ikke være nye opslag for Niels Bohr Professorater. De nuværende Niels Bohr Professorater løber frem til 2021/2022.

Hvordan træffer vi beslutning om, hvem der skal have midler?

Bevillingsbeslutninger er baseret på tre kerneværdier:

  • Excellence – vi stræber efter excellence i alle aspekter af forskningen.
  • Transparens – vi tilstræber transparens i bedømmelses- og udvælgelsesprocesserne.
  • Risikovillighed – vi anerkender, at banebrydende forskning kræver risikovillighed.

Hvordan støtter vi vores bevillingshavere?

Støtte til bevillingshavere er baseret på tre kerneværdier:

  • Frihed – vi stræber efter at give vores bevillingshavere frihed og fleksibilitet.
  • Tillid – vi møder vores bevillingshavere med tillid.
  • Engagement – vi engagerer os i og lærer fra hver bevillingshaver.