Hvad gør fonden

Om Fonden

Danmarks Grundforskningsfond støtter nysgerrighedsdreven frontforskning af den højeste kvalitet i Danmark.

Hvem er vi?

Danmarks Grundforskningsfond blev oprettet i 1991 som en uafhængig fond, der arbejder for at styrke dansk forskning inden for alle fagområder. Siden etableringen har fonden fået tilført ny kapital på 3 milliarder i 2008 og igen i 2015, hvilket muliggør, at fonden kan uddele midler frem til 2036. Kapitaltilførslerne sikrer fondens uafhængighed og en langsigtet forpligtelse til at styrke den bedste danske forskning.

Hvad laver vi?

Danmarks Grundforskningsfond har to virkemidler:

  • Centers of Excellence – fondens flagskib og primære virkemiddel. En centerbevilling er stor og fleksibel og har en levetid på op til ti år. Danmarks Grundforskningsfond forventer, at centrene leverer banebrydende resultater.
  • Niels Bohr Professorer – dette virkemiddel har til formål at berige danske forskningsmiljøer med førende forskere fra udlandet.

Hvordan træffer vi beslutning om, hvem der skal have midler?

Bevillingsbeslutninger er baseret på tre kerneværdier:

  • Excellence – vi stræber efter excellence i alle aspekter af forskningen.
  • Transparens – vi tilstræber transparens i bedømmelses- og udvælgelsesprocesserne.
  • Risikovillighed – vi anerkender, at banebrydende forskning kræver risikovillighed.

Hvordan støtter vi vores bevillingshavere?

Støtte til bevillingshavere er baseret på tre kerneværdier:
Frihed – vi stræber efter at give vores bevillingshavere frihed og fleksibilitet.
Tillid – vi møder vores bevillingshavere med tillid.
Engagement – vi engagerer os i og lærer fra hver bevillingshaver.

Økonomi

Danmarks Grundforskningsfond blev oprettet i 1991 med en formue på 2 mia. kr. I 2008 og i 2015 fik fonden tilført yderligere 3 mia. kr., således at fonden er sikret frem til udgangen af 2036.

Siden den første uddeling i 1993 har fonden støttet dansk forskning med 8 mia. kr. Den årlige støtte udgør ca. 400 mio. kr., hvilket svarer til godt 2 % af de samlede offentlige forskningsbevillinger.

Fondens Årsrapporter indeholder hoved- og nøgletal samt oversigt over forventede uddelinger de kommende år.

Find Årsrapporterne her.

Lovgrundlag

Danmarks Grundforskningsfond er etableret og reguleret ved lov om Danmarks Grundforskningsfond med tilhørende anordning og bekendtgørelser. Find lovgrundlaget ved at klikke på nedenstående links:

 

 

 

  • Bekendtgørelse nr. 1640 af 16. december 2018 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (se navnlig § 12).