Chapmanns zebra græsser på eng

Center for Ecological Dynamics in a Novel Biosphere (ECONOVO)

Centerleder:

Professor Jens-Christian Svenning

Periode:

1. januar 2023 til 31. december 2028

Ansøgningsrunde:

11. runde

Værtsinstitution(er):

Aarhus Universitet

Bevilling:

59.998.000 kr.

Jordens rige biosfære gør vores planet til et fantastisk sted at leve og er grundlaget for menneskehedens overlevelse. Det er derfor afgørende, at vi forstår, hvordan vi bedst imødegår den nuværende globale miljøkrise gennem effektiv økologisk forvaltning. En kritisk udfordring er, at vi står over for tilstande i biosfæren, der er uden fortilfælde – og som vi dårligt forstår – med CO2 niveauer og temperaturer langt udover, hvad der tidligere er set i menneskehedens historie og en stigende sammenblanding af arter på tværs af kloden.

En vigtig konsekvens af denne udvikling er den omfattende fremkomst af såkaldt ”nye” økosystemer. Nye økosystemer (NØer) er naturlige og semi-naturlige økosystemer, som på grund af menneskelig påvirkning har en artssammensætning eller økologisk funktion, der afviger fra historiske referencerammer. Hovedårsagerne er klimaforandringer, globalisering og tab af store dyr og træer, hvilket resulterer i økosystemer, der afviger fra, hvad der er set i millionvis af år. Den verdensomspændende fremkomst af NØer kommer sandsynligvis til at have stor effekt på biosfærens funktion, men vi forstår endnu ikke præcist hvordan.

For at adressere dette afgørende hul i vores viden vil Center for Ecological Dynamics in a Novel Biosphere (ECONOVO) bidrage med banebrydende, ny indsigt i, hvordan NØer påvirker biodiversiteten og biosfærens funktion globalt via en integreret interdisciplinær tilgang, der undersøger fortidige, nutidige og fremtidige dynamikker i NØer og deres konsekvenser. Vores overordnede hypotese er, at den uundgåelige stigning i NØer kan styres mod en overordnet positiv påvirkning af biodiversiteten og biosfærens resiliens ift. klimaforandringer.

For at teste denne ide vil ECONOVO adressere følgende specifikke hypoteser:

  • H1: Dynamikker i artsrigdom på lokalt- og landskabsplan i NØer er ikke altid negative og kan forudses ud fra generel biodiversitetsteori.
  • H2: Genopretning af økologisk kompleksitet forøger artsdiversiteten i NØer.
  • H3: Høj økologisk kompleksitet og artsdiversitet i NØer forøger deres positive klimapåvirkning (via fx kulstof-ophobning) og deres resiliens overfor klimaændringer.
  • H4: Den global fremkomst af NØer vil påvirke artsdiversiteten og økosystemfunktioner på den biosfære-skala, men disse effekter kan styres mod positive udfald ved at genoprette den økologiske kompleksitet.

Hvis vi finder støtte for disse hypoteser, vil det have store samfundsmæssige implikationer, da det vil betyde, at aktiv forbedring af den økologiske kompleksitet i NØer, som et grundelement i menneskehedens miljøforvaltning på global skala, vil muliggøre at opretholde en biodiversitetsrig og beboelig biosfære på trods af klimaændringer (i et vist omfang), globalisering m.m.

ECONOVO bliver forankret på Institut for Biologi på Aarhus Universitet. Centret vil bestå af et tværfagligt team af internationalt ledende og spirende forskere med ekspertise indenfor makroøkologi, felt-baseret økologi, populationsgenomik og miljø-arkæologi for at adressere dets komplekse forskningsagenda.

Årlige højdepunkter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev