Hvad er DNRF Chair?

Virkemidlet DNRF Chair

Med det overordnede formål at styrke og berige danske forskningsmiljøer er hensigten med DNRF Chair-virkemidlet at motivere og støtte danske universiteter til at tiltrække og rekruttere særligt fremragende forskere fra udlandet, herunder danskere, som ønsker at vende tilbage fra en international position.

DNRF Chair-bevillinger gives som tilskud til opstart af forskningsaktiviteter for sådanne potentielle eller nyligt rekrutterede professorer ved danske universiteter.

Fonden opfordrer til ansøgninger inden for og / eller på tværs af alle forskningsområder: Humaniora, sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og teknisk videnskab.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrister i 2023

Ansøgninger kan indsendes i tre årlige ansøgningsrunder. De følgende frister skal overholdes:

  • 1. marts, kl. 12.00 (middag)
  • 1. august, kl. 12.00 (middag)
  • 1. november, kl. 12.00 (middag)

Hvert dansk universitet kan indsende to ansøgninger til hver af de tre årlige ansøgningsrunder. Det vil sige, at hvert universitet i alt kan indsende seks ansøgninger i 2023.

2023 opslaget

Der henvises til Guide for Applicants og Application Form for yderligere information. Dokumenterne kan downloades her: DNRF Chair seneste opslag.*

* Bemærk, at 2023 opslaget indeholder en forudsætning om, at den foreslåede DNRF Chair professor ikke har opnået væsentlige startmidler fra andre kilder.

Generel finansiering

Virkemidlet DNRF Chair er indtil videre planlagt til at løbe frem til december 2024. Fonden har afsat 200 millioner danske kroner sammenlagt, svarende til i gennemsnit 40 millioner danske kroner om året.  Det forventes, at der årligt tildeles omkring tre DNRF Chair-bevillinger. Den gennemsnitlige bevilling er på cirka 5-10 millioner danske kroner. Kun i meget usædvanlige tilfælde og efter fremlæggelse af overbevisende argumenter, kan bevillingen beløbe sig til op mod 20 millioner danske kroner.

Bevillingerne tildeles af Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse på grundlag af et årligt offentligt opslag. Hvert opslag består af tre runder fordelt over året. Der tildeles normalt kun en eller to bevillinger pr. runde. Hvis ingen af de modtagne ansøgninger opfylder vurderingskriterierne tilfredsstillende, kan bestyrelsen beslutte ikke at tildele bevilling og overføre uforbrugte midler til en efterfølgende runde.

Hvem kan ansøge?

Alle danske universiteter kan ansøge om en DNRF Chair-bevilling som tilskud til opstart af forskningsaktiviteter på det fakultet, hvor en potentiel eller nyligt rekrutteret international professor fastansættes. Ved nyligt rekrutteret forstås i dette opslag, at vedkommende internationale professor er ansat inden for de seneste seks måneder forud for den relevante ansøgningsfrist.

Hvilke udgifter gives der tilskud til?

Bevillingerne kan anvendes til gennemførelse af start-up forskningsaktiviteter, såsom anskaffelse af udstyr, lønninger til unge forskere og ph.d.-studerende, seminarer, rejseomkostninger, forbrugsartikler m.v. Bevillingerne kan ikke anvendes til dækning af løn til fastansat personale, herunder den internationale DRNF Chair professor. Sådanne lønninger skal dækkes af det relevante universitet.

Alle ansøgninger skal indeholde et estimeret budget (inkl. overhead) for hele bevillingen.