Center for Eksperimentel-Filosofiske Studier af Diskrimination (CEPDISC)

Informationer

Centerleder:

Professor Kasper Lippert-Rasmussen

Periode:

August 2020 - Oktober 2026

Ansøgningsrunde:

10. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Aarhus Universitet

Bevilling:

62,6 mio. kr

I sæsonen 2005-6 overvejede Det Kgl. Teater at indføre en rabat på nogle udvalgte teaterforestillinger for teatergængere af anden etnisk herkomst end dansk. Baggrunden herfor var, at kun ca. 0,1% af publikum i den forrige teatersæson havde en sådan baggrund. Dokumentations- og Rådgivningscenteret for Racediskrimination indvendte at rabatordningen ville overtræde både lovgivningen om racediskrimination og etnisk ligestilling. Det Kgl. Teater svarede, at teateret havde tilsvarende rabatordninger for unge og for handicappede. Eksempler af denne type afslører behovet for:

  1. At udvikle en klar definition af diskrimination? Hvorfor var den påtænkte rabatordning diskriminerende, mens de allerede indførte rabatordninger ikke var (hvis ellers en sådan forskel eksisterede) og hvilke forskellige typer af diskrimination findes der? Svar på disse spørgsmål skulle gerne trække på såvel begrebsanalyse som på empiriske studier af folks klassifikatoriske intuitioner angående tilfælde af forskelsbehandling.
  2. At afdække de grunde der ligger bag, at folk anser nogle former for forskelsbehandling for at være problematisk diskrimination og ikke ser på tilsvarende måde på andre former for forskelsbehandling. Svarer de grunde der ligger bag modstanden mod nævnte rabatordning til de, som ligger bag modstanden mod andre og langt mere paradigmatiske former for problematisk racediskrimination, jf. fx Apartheid?
  3. At identificere de midler vi kan og bør anvende for at eliminere diskrimination eller reducere effekterne heraf. I den sammenhæng er det særligt vigtigt at afklare forskellen mellem former for forskelsbehandling, hvis sigte er at eliminere eller reducere diskrimination, fx mange former for positiv særbehandling, og former hvis sigte er et andet.

CEPDISC vil dække dette forskningsbehov. Centerets tilgangsvinkel er eksperimentel-filosofi. Heri ligger at CEPDISC sigter mod på nyskabende vis at kombinere to effektfulde videnskabelige instrumenter: filosofisk begrebsanalyse på den ene side og eksperimentel metode på den anden side.

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2022

Højdepunkter 2021

Højdepunkter 2020

Seneste nyheder

Officiel åbning af Center for Eksperiment-Filosofiske Studier af Diskrimination (CEPDISC)

Læs mere

Danmarks Grundforskningsfond er klar til at investere 1,1 milliard kroner i 10 nye forskningscentre

Læs mere