Illustration

Centre for Ancient Environmental Genomics (CAEG)

Centerleder:

Eske Willerslev

Periode:

1. maj 2023 til 30. april 2029

Ansøgningsrunde:

11. runde

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Bevilling:

75 mio. kr.

Genetisk mangfoldighed er en forudsætning for, at arter kan tilpasse sig et miljø i forandring og er i sidste ende afgørende for økosystemernes modstandsdygtighed over for miljø- og klimaændringer.

Det overordnede mål for Centre for Ancient Environmental Genomics (CAEG) er at bruge genom sekvensering til at øge vores forståelse af fortidens økosystemer og evolutionære tilpasninger. Dette er vigtigt for udviklingen af nye strategier, for bevarelse af økosystemer og biodiversitet, der kan afbøde effekten af klimaforandringer.

Siden livets oprindelse har jordens økosystemer ændret sig. Undersøgelser af fossiler viser, at meget af tidligere tiders genetisk mangfoldighed og artsrigdom er gået tabt. Mens fossiler kan give viden om genetisk diversitet hos individuelle arter, kan millioner af aflejrede DNA-fragmenter (eDNA) oprenses fra et enkelt gram jord og give information om de myriader af organismer, som sameksisterede på et givet tidspunkt og sted i fortiden. At få adgang til denne information kan give os mulighed for at rekonstruere tidligere tiders dynamikker i komplekse biologiske systemer i hidtil uset detaljeringsgrad, fra individuelle gener til arter og populationer til hele økosystemer, der går tusinder til millioner af år tilbage i tiden.

I princippet er de fleste sedimentaflejringer over hele jorden kilder til eDNA, men nye laboratoriemetoder er nødvendige for at man kan udnytte dette potentiale. CAEG vil bygge en forskningsplatform, der med nye eksperimentelle metoder gør det muligt at oprense eDNA fra mange forskellige typer af sedimenter. Vi vil også udvikle nye matematiske og statistiske metoder til at løse grundlæggende spørgsmål om ændringer i arts- og økosystemers funktioner og dynamik over tid. Når den står færdig, vil forskningsplatformen blive tilgængelig for det videnskabelige samfund.

Årlige højdepunkter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev