Center for Hadal Research (HADAL)

Informationer

Centerleder:

Professor Ronnie Nøhr Glud

Periode:

2020 - 2027

Ansøgningsrunde:

10. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Syddansk Universitet

Bevilling:

54,6 mio. kr

De hadale grave udgør den dybeste del af verdens oceaner, og de er nogle af de mest ekstreme og uudforskede habitater på Jorden. Nye erkendelser peger dog på, at store mænger organisk materiale deponeres i netop disse grave, og at de derfor har en høj biologisk aktivitet, der domineres af hidtil ukendte livsformer.

Med nyudviklede dybhavsinstrumenter vil HADAL udforske livet og de biogeokemiske kredsløb i den hadale zone. Vi vil undersøge, hvordan materiale bliver transporteret og deponeret i de hadale grave, og hvorledes biologiske processer omsætter det organiske materiale i dette ekstreme miljø. Vi vil kortlægge sammensætningen og interaktioner af det mikrobielle liv i de dybe grave, og udforske i hvilken udstrækning de forskellige grave fungerer som isolerede habitater, der domineres af unikke livsformer tilpasset det høje hydrostatiske tryk. HADAL vil endvidere udforske, hvordan tryk påvirker forskellige mikrobielle livsprocesser. HADAL vil således kvantificere og forstå den biogeokemiske omsætning og den biologiske diversitet i de hadale grave og kortlægge deres betydning for det globale ocean.

HADAL etableres på Syddansk Universitet og samler ekspertise indenfor en række fagfelter; biogeokemi, mikrobiel økologi, molekylær biologi, oceanografi og teknologi for at besvare fundamentale, og centrale spørgsmål og for at forstå livet i de dybeste dele af verdenshavet.

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2021

Højdepunkter 2020

Seneste nyheder

Kort Nyt fra Februar

Læs mere

HADAL opdager særlige bakterier i dybhavsgravene

Læs mere

Kort Nyt fra Oktober

Læs mere