Billedet viser en central del af HADAL's forskning ude på havet, hvor man er i færd med at nedsænke et af centerets redskaber til at undersøde dybhavet.

Center for Hadal Research (HADAL)

Centerleder:

Professor Ronnie Nøhr Glud

Periode:

2020 - 2027

Ansøgningsrunde:

10. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Syddansk Universitet

Bevilling:

54,6 mio. kr

De hadale grave udgør den dybeste del af verdens oceaner, og de er nogle af de mest ekstreme og uudforskede habitater på Jorden. Nye erkendelser peger dog på, at store mængder organisk materiale deponeres i netop disse grave, og at de derfor har en høj biologisk aktivitet, der domineres af hidtil ukendte livsformer.

Med nyudviklede dybhavsinstrumenter vil HADAL udforske livet og de biogeokemiske kredsløb i den hadale zone. Vi vil undersøge, hvordan materiale bliver transporteret og deponeret i de hadale grave, og hvorledes biologiske processer omsætter det organiske materiale i dette ekstreme miljø. Vi vil kortlægge sammensætningen og interaktioner af det mikrobielle liv i de dybe grave, og udforske i hvilken udstrækning de forskellige grave fungerer som isolerede habitater, der domineres af unikke livsformer tilpasset det høje hydrostatiske tryk. HADAL vil endvidere udforske, hvordan tryk påvirker forskellige mikrobielle livsprocesser. HADAL vil således kvantificere og forstå den biogeokemiske omsætning og den biologiske diversitet i de hadale grave og kortlægge deres betydning for det globale ocean.

HADAL etableredes på Syddansk Universitet og samler ekspertise indenfor en række fagfelter; biogeokemi, mikrobiel økologi, molekylær biologi, oceanografi og teknologi for at besvare fundamentale, og centrale spørgsmål og for at forstå livet i de dybeste dele af verdenshavet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev