3D Image of three Flu Coronavirus Covid-19 concepts background. Concept with disease cell as a 3D renderer.

Center for the Interdisciplinary Study of Pandemic Signatures (PandemiX)

Centerleder:

Lone Simonsen

Periode:

1. juni 2023 til 31. maj 2029

Ansøgningsrunde:

11. runde

Værtsinstitution(er):

Roskilde Universitet

Bevilling:

47 mio. kr.

PandemiX centrets overordnede formål er at undersøge impact og signaturer ved COVID-19 og historiske pandemier for bedre at kunne forstå fænomenet og dermed forberede os på fremtidens pandemier.

Vi er et tværfagligt forskningscenter, der studerer mønstre, dynamikker og sundheds-konsekvenser af historiske og nutidige pandemier. Vi laver både teori og analyse af unikke danske historiske og COVID-19 sundhedsdata. Vores interdisciplinære team tæller matematikere, fysikere, epidemiologer og historikere, som sammen arbejder på at klarlægge de sidste 300-400 års pandemiers og epidemiers ‘signaturer’, dvs. deres fingeraftryk på befolkninger over tid.

Vi vil skabe et videnskatalog over forskellige typer af pandemiske trusler, og med den indsigt kunne informere det globale beredskab, når den næste pandemitrussel viser sig. For at få et overblik over pandemier som fænomen introducerer vi et nyt videnskabeligt felt, pandemiologi, som med en stærk kvantitativ kerne inddrager metoder og indsigter fra samfundsfag og humaniora for at forstå effekten af forandringer i samfundet og på mennesker.

Roskilde Universitet (RUC) Institut for Naturvidenskab og Miljø (INM), er værtsinstitution for Grundforskningscenteret PandemiX. PandemiX har desuden kontorer på Statens Serum Institut (SSI).

Årlige højdepunkter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev