Dansk-Kinesiske forskningscentre

Beskrivelse

I samarbejde med den kinesiske forskningsfond National Natural Science Foundation of China (NSFC) har Danmarks Grundforskningsfond iværksat et fælles initiativ, der støtter etableringen af Dansk-Kinesiske forskningscentre. Samarbejdet blev etableret i 2005 og har affødt 10 dansk-kinesiske forskningscentre.

Der er etableret to centre inden for kræftforskning i 2008 og 2009, tre centre inden for nanoteknologi i 2009, to centre inden for vedvarende energi i 2010, og i 2011 er tre centre inden for informations- og kommunikationsteknologi opstartet.

Ideen bag programmet er at skabe nye kontakter mellem førende forskere fra Kina og Danmark. Det var afgørende for fonden, at centrene blev etableret ud fra et fælles projekt, der byggede på de særlige kompetencer de danske og kinesiske forskergrupper tilsammen besad.

 • Kina er en af de nye store vækstøkonomier, som målrettet satser på at blive en førende forskningsnation. Der er store perspektiver i at samarbejde med Kina, og i 2005 indgik DG et samarbejdsaftale med den kinesiske forskningsfond National Natural Science Foundation of China. Målet var at iværksætte initiativer til støtte af fremragende dansk-kinesisk forskningssamarbejde via etablering af Dansk-Kinesiske Forskningscentre.

   

  Indledningsvist for initiativet identificerede fonden i samarbejde med NSFC en række temaer af fælles interesse for Danmark og Kina. NSFC fandt det afgørende, at forskningssamarbejderne blev oprettet inden for forskningsområder, hvor vi i Danmark er særligt stærke. For DG var det afgørende, at de foreslåede projekter, og forskerne involveret i dem, opfylder høje internationale standarder, og at projekterne ville medføre betydelige synergier og tilføje værdi til samarbejdet mellem Danmark og Kina.

   

  I alt blev fire temaer vedtaget:

   

  • Kræftforskning
  • Nanoteknologi
  • Vedvarende Energi
  • Information og Kommunikations Teknologi (IKT)

   

  Der er op til i dag afholdt fælles symposier inden for hvert af de fire temaer, hvoraf de to første blev afholdt i Beijing og de to sidste i København.

   

  Symposierne har overordnet handlet om, at undersøge mulighederne for et forøget og styrket samarbejde mellem Danmark og Kina, og bidrage positivt til regeringens målsætning om at skabe et stærkere fællesskab med Kina.

   

  Det er tillige lykkedes at følge de oplagte synergier til dørs, og alle fire symposier har mundet ud i fælles opslag til etablering af dansk-kinesiske forskningscentre.

 • Dansk-Kinesisk Center for Intermediate Temperature Proton Conducting Systems
  Dansk leder: Professor Niels J. Bjerrum
  Kinesisk leder: Professor Wei Xing
  Institution i DK: Danmarks Tekniske Universitet
  Institution i Kina: Green Chemistry and Process Laboratory, Chinese Academy of Sciences

   

  Dansk-Kinesisk Center for Organic-based photovoltaic cells with morphology control
  Dansk leder: Professor Frederik C. Krebs
  Kinesisk leder: Professor Hongzheng Chen
  Institution i DK: Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, DTU
  Institution i Kina: Department of Polymer Science & Engineering, Zhejiang University

   

  Dansk-Kinesisk Center for IDEA4CPS: Foundations for Cyber-Physical Systems
  Dansk leder: Kim Guldstrand Larsen
  Kinesisk leder: Professor Huibiao Zhu
  Institution i DK: Aalborg Universitet
  Institution i Kina: East China Normal University

   

  Dansk-Kinesisk Center for anvendelser af algebraisk geometri i kodningsteori og kryptografi
  Dansk leder: Grundforskningsprofessor Tom Høholdt
  Kinesisk leder: Professor Hao Chen
  Institution i DK: DTU Matematik
  Institution i Kina: East China Normal University

   

  Dansk-Kinesisk Center for the Theory of Interactive Computation
  Dansk leder: Professor Peter Bro Miltersen
  Kinesisk leder: Professor Andrew Chi-Chih Yao
  Institution i DK: Aarhus Universitet
  Institution i Kina: ITCS, Tsinghua University

 • Dansk-Kinesisk Center for Proteaser og Cancer
  Dansk leder: Professor Peter A. Andreasen
  Kinesisk leder: Professor Mingdong Huang
  Institution i DK: Aarhus Universitet
  Institution i Kina: Chinese Academy of Sciences

   

  Dansk-Kinesisk Center for Molekylære Nanostrukturer på Overflader
  Dansk leder: Professor Flemming Besenbacher
  Kinesisk leder: Professor Chen Wang
  Institution i DK: Aarhus Universitet
  Institution i Kina: National Center for Nanoscience and Technology

   

  Dansk-Kinesisk Center for Molekylær Nano-Elektronik
  Dansk leder: Professor Thomas Bjørnholm
  Kinesisk leder: Professor Yunqi Liu
  Institution i DK: Københavns Universitet
  Institution i Kina: Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences

   

  Dansk-Kinesisk Center for Nanometaller
  Dansk leder: Dr. Techn. Dorte Juul Jensen
  Kinesisk leder: Professor Ke Lu
  Institution i DK: Risø Nationallaboratorium, DTU
  Institution i Kina: Institute of Metals Research i Shenyang

   

  Dansk-Kinesisk Center for Brystkræftforskning
  Dansk leder: Professor Nils Brünner
  Kinesisk leder: Professor Huanming Yang
  Institution i DK: Københavns Universitet
  Institution i Kina: Chinese Academy of Science

Tilmeld dig vores nyhedsbrev