Talentrekruttering

Nye og originale værktøjer til rekruttering af udenlandske talenter

Fonden har i 2007 og 2008 iværksat et særligt talentrekrutteringsinitiativ målrettet fondens eksisterende Centers of Excellence. I erkendelse af, at kampen om de bedste udlændinge er hård, ønskede fondens bestyrelse at styrke centrenes internationale rekrutteringsindsats.

Formålet med initiativet har været at give centrene mulighed for at udvikle og afprøve nye, originale rekrutteringstiltag, der vil gøre det lettere at nå de grupper af udenlandske topforskere og talenter, som man særligt ønsker at tiltrække til Danmark.

Der er inden for dette program givet en række supplerende bevillinger på mellem ca. 500.000 kr. og 5 mio. kr. til fondens centre

Flere tiltag er udsprunget af talentrekrutteringsinitiativet, men især to programmer, MOBIL-programmet og Brahe-programmet, kan fremhæves som nye og originale forsøg på at gøre et ophold i Danmark attraktivt for udenlandske forskere.

MOBIL-programmet

MOBIL-programmet er et samarbejde mellem fem af fondens centre ved Aarhus Universitet om en målrettet indsats for at tiltrække særlig talentfulde studerende inden for området: ’molekylære og kemiske biovidenskaber’ til en forskeruddannelse ved et af centrene. De fem involverede centre er

  • CARB – Centre for Carbohydrate Recognition and Signalling, centerleder Jens Stougaard
  • CDNA – Centre for DNA Nanotechnology, centerleder Kurt Gothelf
  • inSPIN – Centre for Insoluble Protein Structures, centerleder Niels Christian Nielsen
  • mRNP – Centre for mRNP Biogenesis and Metabolism, centerleder Torben Heick
  • PUMPKIN – Centre for Membrane Pumps in Cells and Disease, centerleder Poul Nissen

Læs artikel om MOBIL-programmet fra fondens årsrapport i 2008

Brahe-programmet

Brahe-programmet består af et fellowship ’The Sophie and Tycho Brahe Prize Fellowship in Astrophysics’, som uddeles en gang årligt til gennemførelse af et selvstændigt og uafhængigt forskningsprojekt inden for DARKs overordnede forskningsområde.

Fellowshippet er bygget op om et 2-årigt forløb ved DARK mens de efterfølgende 1-2 år tilbringes ved og finansieres af den udenlandske samarbejdspartner. Der er tale om et tæt samarbejde mellem de to værtsinstitutioner under hele forløbet.

Læs artikel om Brahe-programmet fra fondens årsrapport i 2008

Tilmeld dig vores nyhedsbrev