Evalueringer

Evalueringer

Evaluation of The Danish National Research Foundation (2013)

Selvevaluering (2013)

Evaluation of the Danish National Research Foundation Centers of Excellence (2003)

Centers of Excellence i 10 år, Resultater Del 2 (Oktober 2002)

Centers of Excellence i 10 år, Resultater Del 1(September 2002)

Internationalt panel roser DG (2013)

Danmarks Grundforskningsfond blev i 2013 evalueret af et internationalt panelbestående af:

  • Dr. Wilhelm Krull, Secretary General of the Volkswagen Foundation (chair)
  • Dr. Jung-Hoon Chun, Director of the Laboratory for Manufacturing and Productivity and Professor of Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA.
  • Dr. Suzanne Fortier, Principal and Vice-Chancellor of McGill University, Montreal, Canada.
  • Dr. Barbara König, Managing Director of the Institute of Evolutionary Biology and Environmental Studies and Professor of Zoology, University of Zurich, Switzerland.
  • Dr. Pär Omling, President of the European Science Foundation (ESF) and Vice-President of Science Europe, Professor at Lund University, Sweden.

Panelet konkluderer entydigt, at Danmarks Grundforskningsfond er en stor succes, der har haft afgørende betydning for, at dansk forskning i dag har den høje kvalitet, som påvises i flere internationale analyser. Det er panelets klare anbefaling, at fonden bør sikres en fremtidig finansiering, der kan opretholde aktiviteter på samme niveau i mindst yderligere 10 år.

"The high-trust modes of operation of the DNRF and its CoEs have proven to be extremely successful. (…) The evaluation panel therefore strongly recommends to enable the DNRF to continue its impressively successful operations and advises the Danish Parliament to take the necessary decisions for refunding the DNRF in such a way that the capital stock is sufficient to maintain its current annual budget of 400 m DKK in real terms for at least another 10 years."

Wilhelm Krull

Chairman of the evaluation panel

 

Panelet fremhæver særligt Centers of Excellence-programmet som en stor succes. Centrene udgør unikke miljøer, der har forstret verdensklasse forskning og -forskere. Selve center-konstruktionen vurderes at udgøre en fremragende ramme for at ny og banebrydende forskning kan finde sted, og den har både i Danmark og udlandet dannet model og inspiration for, hvordan man kan opbygge eliteforskningsmiljøer.

Satsningen på eliten har vist sig at være et vigtigt internationaliseringsinstrument. Centrene formår at tiltrække både topforskere og forskertalenter fra hele verden. Således er 2/3 af alle postdocs ved ca. 40% af ph.d.erne ved centrene rekrutteret fra udlandet.

Panelet opstiller i sin rapport en række anbefalinger til det politiske system, til fonden og til det samlede forskningssystem. Læs alle anbefalingerne her.

I forbindelse med evalueringen er der lavet en omfattende bibliometrisk analyse af centrenes forskning. Analysen viser bl.a:

På højde med de allerbedste

DG-centrene kan konkurrere med de allerbedste i verden inkl. Stanford og MIT, når det handler om gennemslagskraften af artikler i prestigefyldte, multidisciplinære tidsskrifter som Science, Nature og PNAS.

Overall citation impact (PPtop10%) of DNRF-publications compared to benchmark units in Multidisciplinary Journals (NOWT-high classification scheme).

Næste generation af topforskere udspringer fra centrene

Centrene er stærke udklækningsmiljøer. En bibliometrisk analyse viser, at nye forskere fra centrene i meget høj grad lykkes med at publicere en artikel med høj gennemslagskraft allerede inden for de første tre år efter, de publicerer deres første artikel. Effekten af en DG-bevilling rækker dermed langt ud over den bevillingsperiode, den gives for.

Centrene kan selv

Centrene er som nævnt internationale miljøer og de samarbejder og publicerer i stort omfang med udenlandske partnere. Således viser den bibliometriske analyse, at der deltager udenlandske medforfattere på 58% af publiktationerne fra centrene. Imidlertid viser analysen også, at publikationer, der er produceret inden for centrene har en bemærkelsesværdig høj gennemslagskraft.