Illustration

Centre for Culture and the Mind (CULTMIND)

Centerleder:

Ana Antic

Periode:

1. april 2023 til 31. marts 2029

Ansøgningsrunde:

11. runde

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Bevilling:

38.982.000 kr.

Kan man oversætte ét folks følelsesverden til et andet folks? Er de grundlæggende kendetegn ved det menneskelige sind universelle på tværs af kulturer, etniske grupper og “civilisationer”? Kan psy-disciplinerne praktiseres ens på tværs af forskellige kulturkredse og folk?

Centre for Culture and the Mind udforsker det komplekse forhold mellem kulturelle forskelle og den menneskelige psyke ud fra en række forskellige faglige perspektiver: historiske, antropologiske, psykiatriske, sociologiske, litterære og psykologiske perspektiver. Forskningen zoomer ind på centrale spørgsmål om det menneskelige sinds universalitet overfor, hvordan vi er formet af kulturelle normer, som er lige så vanskelige at besvare i dag som for hundrede år siden.

CULTMIND undersøger, hvordan man har forestillet sig det menneskelige sind og en fælles menneskelighed i forskellige kulturelle, sociopolitiske og disciplinære sammenhænge, og undersøger de antagelser og kræfter, der har formet definitionerne. Ved at analysere hvordan forskellige tværkulturelle modeller af psyken er blevet formuleret og kritiseret, vil centrets tværfaglige team udvikle en ny forståelse af tværkulturelle interventioner, som dæmmer op for modsætningen mellem universalisme og kulturrelativisme for at nå frem til en mere nuanceret model for samspillet mellem sociokulturelle kontekster og forestillinger om psyken.

CULTMIND forbinder den internationalt førende tværkulturelle psykiatriske klinik – Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP), Mental Health Centre Ballerup – med et interdisciplinært netværk af humanistiske forskere for at skabe en konkret model for samarbejde mellem humanistiske og kliniske psy-forskningsmiljøer. Forskningsgruppen undersøger, hvordan humanistisk forskning kan bidrage til at besvare spørgsmålet om, hvordan kulturelle sammenhænge og overbevisninger påvirker kliniske møder.

CULTMIND undersøger forholdet mellem kultur og sind inden for sociale, politiske og medicinske debatter, og konkret inden for tværkulturel psykiatri/psykoterapi, inden for traumastudier og inden for forskning i migration og flygtninge. I centeret etableres fire indbyrdes forbundne forskningsområder: tværkulturel forskning inden for humanvidenskaberne, tværkulturelle opfattelser af traumer og modstandsdygtighed, tværkulturel terapi og kreativitet samt studier i tværkulturelle møder og folkevandringer (migration).

Årlige højdepunkter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev