Jura

Lovgrundlag

Danmarks Grundforskningsfond er etableret og reguleret ved lov om Danmarks Grundforskningsfond med tilhørende anordning og bekendtgørelser. Find lovgrundlaget ved at klikke på nedenstående links:

 

 

Bestyrelseshonorar

Bestyrelsens vederlag består af et fast honorar, som dækker bestyrelsesmedlemmernes generelle og permanente opgaver samt en timebetaling for ad hoc-deltagelse i opfølgningsmøder med bevillingshaverne.

Niveauet for det faste honorar er baseret på en samlet vurdering af bestyrelsens opgaver, arbejdsbyrde, nødvendig ekspertise i relation til evaluering af bevillingsansøgninger samt bestyrelsesmedlemmernes ekspertise og ansvar i forbindelse med administrationen af bevillingerne og investeringerne.

Niveauet for det faste beløb, såvel som niveauet for timebetaling, holdes inden for de grænser, der er fastsat i danske statslige regler.

Årligt bestyrelseshonorar pr. 1. april 2021

DKK Honorar
Formand 241.280
Næstformand 159.026
Ordinært medlem 98.705

Forretningsorden

Forretningsordenen for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse og direktør er kun tilgængelig på engelsk og kan downloades som PDF herunder.

Download forretningsordenen

Forretningsorden for DG's bestyrelse og direktør