Jura

Lovgrundlag

Danmarks Grundforskningsfond er etableret og reguleret ved lov om Danmarks Grundforskningsfond med tilhørende anordning og bekendtgørelser. Find lovgrundlaget ved at klikke på nedenstående links:

 

 

 

  • Bekendtgørelse nr. 1401 af 25. september 2020 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (se navnlig § 13)

Bestyrelseshonorar

Bestyrelsens vederlag består af et fast honorar, som dækker bestyrelsesmedlemmernes generelle og permanente opgaver samt en timebetaling for ad hoc-deltagelse i opfølgningsmøder med bevillingshaverne.

Niveauet for det faste honorar er baseret på en samlet vurdering af bestyrelsens opgaver, arbejdsbyrde, nødvendig ekspertise i relation til evaluering af bevillingsansøgninger samt bestyrelsesmedlemmernes ekspertise og ansvar i forbindelse med administrationen af bevillingerne og investeringerne.

Niveauet for det faste beløb, såvel som niveauet for timebetaling, holdes inden for de grænser, der er fastsat i danske statslige regler.

Årligt bestyrelseshonorar pr. 1. januar 2020

DKK Honorar
Formand 239.588
Næstformand 157.910
Ordinært medlem 98.013

Forretningsorden

Forretningsordenen for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse og direktør er kun tilgængelig på engelsk og kan downloades som PDF herunder.

Download forretningsordenen

Forretningsorden for DG's bestyrelse og direktør