Jura

Lovgrundlag

Danmarks Grundforskningsfond er etableret og reguleret ved lov om Danmarks Grundforskningsfond med tilhørende anordning og bekendtgørelser. Find lovgrundlaget ved at klikke på nedenstående links:

 

 

Retningslinjer for inhabilitet

Læs retningslinjer for inhabilitet her

Bestyrelseshonorar

Bestyrelsens vederlag består af et fast honorar, som dækker bestyrelsesmedlemmernes generelle og permanente opgaver.

Niveauet for honoraret er baseret på en samlet vurdering af bestyrelsens opgaver, arbejdsbyrde, nødvendig ekspertise i relation til evaluering af bevillingsansøgninger samt bestyrelsesmedlemmernes ekspertise og ansvar i forbindelse med administrationen af bevillingerne og investeringerne.

Niveauet for honoraret holdes inden for de grænser, der er fastsat i danske statslige regler.

Årligt bestyrelseshonorar pr. 1. oktober 2023

DKK Honorar
Formand 251.741
Næstformand 165.920
Ordinært medlem 102.985

Forretningsorden

Forretningsordenen for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse og direktør er kun tilgængelig på engelsk og kan downloades som PDF herunder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev