Tekst: BIGFI

Center for Big Data in Finance (BIGFI)

Centerleder:

Professor Lasse Heje Pedersen

Periode:

1. januar 2023 til 31. december 2028

Ansøgningsrunde:

11. runde

Værtsinstitution(er):

Copenhagen Business School

Bevilling:

59.399.000 kr.

BIGFI ønsker at skabe et globalt videnscenter for forskning i big data indenfor finansiering. Centrets forskning vil kaste nyt lys over finansielle markeders rolle i at fremme stabilitet og økonomisk aktivitet, replikationskriser i finansiering, finansielle markeders rolle i den grønne omstilling, hvilken rolle machine learning spiller i finansiering, husholdningers barrierer for økonomisk sikkerhed og hvordan sociale netværk påvirker finansielle markeder.

Center for Big Data in Finance (BIGFI) søger at skabe en ny forståelse af finansverdenen baseret på den hurtigt stigende tilgængelige mængde af data kombineret med en revolution i datavidenskab og computerkraft. Centret giver en unik mulighed for et møde mellem førende forskere inden for de finansielle markeder og eksperter i de agenter, som agerer i markederne (dvs. husholdninger og finansielle institutioner) samt eksperter i at analysere de unikke datasæt, som centret får adgang til. Centret vil benytte det mest vidtfavnende data fra globale markeder på tværs af alle aktivklasser og de mest detaljerede økonomiske data i verden baseret på danske registerdatasæt og data fra finansielle myndigheder og fra udvalgte finansielle institutioner. Disse synergier styrkes af muligheden for at kombinere de enorme agentbaserede og markedsbaserede datasæt.

 

 

Årlige højdepunkter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev