Illustration

Center for Volatile Interactions (VOLT)

Centerleder:

Professor Riikka Rinnan

Periode:

1. marts 2023 - 28. februar 2029

Ansøgningsrunde:

11. runde

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Bevilling:

60 mio. kr

Alle organismer på vores planet producerer en bred vifte af flygtige kemiske forbindelser for at kommunikere, konkurrere og samarbejde med hinanden. Disse komplekse, men usynlige, biologiske interaktioner er ikke kun essentielle for organismerne, men påvirker også klimaet gennem atmosfæriske processer, såsom aerosol- og skydannelse. Mens de biologiske processer, der udveksler drivhusgasserne, CO2 og metan, er velundersøgte, har vi blot ringe forståelse af de processer, der frigiver og forbruger reaktive sporgasser, såsom flygtige organiske forbindelser, reaktive nitrogengasser og svovlforbindelser (her omtalt som ”flygtige stoffer”). Dette begrænser vores evne til at forudsige, hvordan klima- og miljøforandringer påvirker udvekslingen af ​​flygtige stoffer og koblingen tilbage til klimaet.

Målet med VOLT er at skabe banebrydende indsigt i de komplekse biologiske interaktioner, der kontrollerer udvekslingen af ​​flygtige stoffer mellem økosystemer og atmosfæren. Vores overordnede hypoteser er, at mikroorganismer er vigtige producenter og forbrugere af flygtige stoffer på tværs af økosystemer, og at emissionen af flygtige stoffer og deres effekter på nutidens og fremtidens klima kun kan kvantificeres, hvis vi forstår de komplekse interaktioner mellem organismerne og deres miljø.

I VOLT undersøger vi de biologiske mekanismer bag ​​produktionen, nedbrydningen og transporten af flygtige stoffer på tværs af forskellige organismer og økosystemer. Vi benytter de mest avancerede metoder og instrumenter i både laboratoriet og naturen til at undersøge de biologiske processer, der producerer og nedbryder flygtige stoffer fra mikroskala til økosystemskala. Vi kobler målingerne af de flygtige stoffer til en detaljeret forståelse af biologien i oceaner, søer, mosser, iskapper og jord-plante-miljøet.

 

Årlige højdepunkter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev