Hvad er GROW

Graduate Research Opportunities Worldwide (GROW)

Danmarks Grundforskningsfond (DG) indgik i 2009 en samarbejdsaftale med National Science Foundation (NSF) om forskningsprogrammet Graduate Research Opportunities Worldwide (GROW).

GROW giver mulighed for at studerende, som er finansieret gennem NSF Graduate Research Fellowship, kan søge om tilskud til et 2-12 måneders forskningsophold ved et DG-finansieret Center of Excellence. Siden 2016 er det også muligt at søge et GROW-stipendium ved et af fondens Niels Bohr professorater.

Ansøgning

Hvert efterår annonceres opslaget “Dear Colleague Letter”, hvor specifikke krav til ansøgningen og information om ansøgningsfrist fremgår. Opslaget vil være tilgængeligt her såvel som på NSF’s hjemmeside.

Den næste deadline er 1. februar 2019.

Ansøgningen skal indsendes af stipendiaten til NSF efter forudgående aftale med en DG bevillingshaver. Bemærk at forskningsopholdet ikke kan overskride bevillingsperioder, der fremgår af hjemmesiden.

Tilskud

Fonden yder et tilskud på 9.000 DKK per måned (ekskl. overhead) til dækning af GROW stipendiatens merudgifter til leveomkostninger samt 15.000 DKK per måned (ekskl. overhead) til driftsomkostninger forbundet med opholdets forsknings- og uddannelsesaktiviteter. Tilskuddet gives som en tillægsbevilling til DG bevillingshaveren.

For mere information:

Læs om opslaget her i ”Dear Colleague Letter
Læs mere om GROW programmet her

Chefkonsulent Johanne Juhl (jj@dg.dk) kan kontaktes for yderligere information. Fonden formidler ikke kontakt mellem NSF-stipendiater og DG bevillingshavere, men interesserede stipendiater opfordres til at kontakte relevante Centers of Excellence eller Niels Bohr Professorater.