Ny sukkerstruktur udviklet af CCG kan føre til bedre behandling af sjældne stofskiftesygdomme

Læs mere

CCS i Nature: Egenskab kendt fra organismer tilpasset høje temperaturer er fundet i menneskets celler

Læs mere

CMEC og Center for GeoGenetik har været med til at udvikle metode til bekæmpelse af sneglefeberparasitter

Læs mere

Mikroskopisk chip udviklet af Hy-Q er et kæmpe skridt indenfor kvanteteknologi

Læs mere

Studie i PNAS: Grønlands indlandsis mister seks gange mere masse end i 1980’erne

Læs mere