2. oktober 2023

Skaber Centers of Excellence blivende værdi for eftertiden?

DG har udgivet to nye analyser, der kaster lys på den samlede værdi, vores Centers of Excellence skaber over tid.

I Danmarks Grundforskningsfond har vi finansieret langt over hundrede grundforskningscentre med en levetid på op til ti år og et budget på op til 10 mio. kr. årligt. Centrene skal stræbe efter at generere forskning og talent på et højt internationalt niveau. Der er desuden særlige forventninger til excellence-forskning om at skabe blivende værdi i form af fx løft i forskningskulturen.

Normalt følger fonden kun bevillingshaverne, mens centrene er aktive, og vi ved ikke meget om den impact Centers of Excellence skaber på den lange bane. De to nye analyser skal derfor give et mere dækkende billede af denne værdiskabelse ud fra følgende spørgsmål:

  • Hvilken blivende værdi bliver der skabt i Centers of Excellence?
  • Hvad er det ved Centers of Excellence, der primært skaber denne blivende værdi?
  • Hvordan fremmer Centers of Excellence-formatet excellent forskning?

Centers of Excellence driver forskningsfronten

Center for Forskningsanalyse (AU) har udarbejdet den ene af de to analyser, der giver et billede af impact fra de tre tidligste runder af Centers of Excellence (1993-2005) og af, hvor godt Center of Excellence-formatet fremmer excellence.

Rapporten konkluderer blandt andet:

  • at centrenes forskningsimpact står uændret stærkt helt frem til i dag
  • at centrene især er gode til at producere den højt citerede forskning, der driver forskningsfronten
  • at formatet for centrene er meget velegnet til at understøtte excellence. Formatet, der blev brugt i de tidlige centre, er med nogle få forbedringer det samme som det, fonden anvender i dag.

Rapporten konkluderer desuden lidt overraskende, at over halvdelen af centrene oplever, at virksomheder eller den offentlige sektor den dag i dag bruger innovation skabt i centrene, til trods for at fokus i universitetsverdenen i perioden var rent akademisk. Generelt er fondens oplevelse, at interessen for innovation først gennem 0’erne accelererede til sit nuværende høje niveau. Fonden stiller vel at mærke ingen krav herom.

Vi er begejstrede for at se, hvordan Centers of Excellence, der begyndte for over 30 år siden, har efterladt så bemærkelsesværdigt et aftryk – og det gør os ydmyge over for de nuværende centre, hvis egentlige betydning, må vi tro, også først vil stå rigtigt klar om mange år.

Søren-Peter Olesen

Direktør

Talenter fra tidlige centre har skabt vigtig kapacitet i nutidens forskning og industri

DG har desuden foretaget en undersøgelse af, hvordan tidligere Centers of Excellence har bidraget inden for områder, der i dag nyder politisk interesse, og vi har her udvalgt centre inden for kvantevidenskab, katalyse og økonomi og dermed teknologiområder som power-to-X og kvantecomputere. Undersøgelsen viser, at centrene har gjort en bemærkelsesværdig forskel, ikke mindst som følge af tidlig kapacitetsopbygning af høj international kvalitet, og som følge af centrenes uddannelse af dygtig og højt specialiseret arbejdskraft. Talenter, uddannet i katalysecentre for op til 30 år siden, er fx strømmet til industrien og indtager i dag førende positioner i universitetsforskningen inden for fx power-to-X.

Begge analyser er omtalt i fondens årsmødepublikation 2023 og kan findes her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev