12. oktober 2023

Visionære forskere

Debatindlæg i Science Report

Direktør Søren-Peter Olesen og underdirektør i DI Mikkel Haarder har skrevet et debatindlæg i Science Report om grundforskningens betydning for udvikling af talent, nye opfindelser og spinoffs.

De peger blandt andet på vigtigheden af, at vi prioriterer målrettede forskningsinitiativer og langsigtede forskningsbevillinger for at kunne blive ved med at være på forkant med udviklingen, som vi fx har været inden for forskning i kvanteteknologi og power-to-X

Set over de seneste ti år har grundforskningscentre været involveret i 11 pct. af de spinouts, der skabes ved offentlige danske forskningsinstitutioner, mens de blot tegner sig for under to pct. af forskningsbudgettet. Det viser, at grundforskning og en konkret praktisk anvendelse ikke er hinandens modsætninger. Indsatsen står på skuldrene af universiteterne og den brede forskningsstøtte fra fx Den Fri Forskningsfond, og dens værdiskabelse er i høj grad betinget af andre fondes videreudvikling af de idéer, der opstår i grundforskningscentrene.

Et godt eksempel er Novo Nordisk Fondens store investering i udviklingen af en funktionsdygtig kvantecomputer. Vi finder det tankevækkende, at grundforskningen kan levere så meget innovation. For os at se er det en logisk konsekvens af, at dygtige forskere under de rette betingelser søger imod og kan se det, der er
væsentligt, før os andre.

Denne evne er en ressource, der kun vil blive vigtigere for samfundet i en fremtid med vanskelige udfordringer, som kræver teknologiske spring. Derfor er det så vigtigt, at vi ved siden af målrettede forskningsinitiativer prioriterer meget langsigtede forskningsbevillinger som bygger på stabilitet, tålmodighed og tillid.

Læs hele indlægget i Science Report

Tilmeld dig vores nyhedsbrev