Nyt fra SAC: Solstorme kan skyldes Solens usædvanlige rotationsmønster

Læs mere

SAC hjælper NASA med at stille uret på ny planetjæger i rummet

Læs mere

Jørgen Christensen-Dalsgaard modtager Videnskabspris

Læs mere

Fem forskere med DG-tilknytning modtager Sapere Aude: DFF-forskningsleder-bevillinger

Læs mere

Forskere fra Center for Stellar Astrofysik publicerer artikel i Monthly Notices om ny målemetode til undersøgelsen af stjernebilleder

Læs mere