SAC: Enormt planetsammenstød kan forklare tvillingplaneter

Læs mere

SONG-projekt ledet af SAC undersøger mulig exoplanet og udvider med to ny teleskoper

Læs mere

Nyt fra SAC: Solstorme kan skyldes Solens usædvanlige rotationsmønster

Læs mere

SAC hjælper NASA med at stille uret på ny planetjæger i rummet

Læs mere

Fem forskere med DG-tilknytning modtager Sapere Aude: DFF-forskningsleder-bevillinger

Læs mere

Forskere fra Center for Stellar Astrofysik publicerer artikel i Monthly Notices om ny målemetode til undersøgelsen af stjernebilleder

Læs mere