1. august 2019

Kort Nyt fra Juli

Poul Nissen og forskere fra Aarhus Universitet fremlægger
første struktur af vigtigt protein 

Professor og tidligere DG-centerleder Poul Nissen er sidsteforfatter
 et studieNature, der ved hjælp af banebrydende elektronmikroskopi nu har formået at bestemme de første strukturer af en lipid-flippase,
som er et membran protein, der spiller en vigtig rolle for opretholdelsen af sunde cellerStudiet er et vigtigt skridtretning mod en bedre forståelse af, hvordan celler grundlæggende fungerer og forbliver sunde, hvilket kan have stor betydning for neurodegenerative sygdomme  som Alzheimers. Professor Nissen var tidligere DG-centerleder for Center for Membranpumper i Celler og Sygdom (PUMPkinfra 2007 til 2017 og er nu
blandt andet gruppeleder for Nissen Lab ved DG’s Center for Proteins in Memory (PROMEMO) ved Aarhus Universitet. 

Læs den videnskabelige artikel I Nature her

Læs mere om studiet I en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet her  

 

Lars Peter Nielsen fortæller om kabelbakterier i Science Stories hos den2radio 

I slutningen af juni måned blev professor Lars Peter Nielsen fra DG’s Center for Elektromikrobiologi (CEM) interviewet af den2radio i udsendelsen “Kablet op til naturen” som led i radioserien “Science Stories”. I udsendelsen interviewer Henrik Prætorius professor Nielsen om de finurlige kabelbakterier, der leder elektricitet skjult under diverse former for sedimenter. Næsten samtidig med udsendelsenradioenblev professor Nielsen interviewet i The New York Times, der for nylig bragte en nyhed om de elektriske kabelbakterier 

Hør udsendelsen Science Stories: Kablet op til naturen fra den2radio her

Læs mere om professor Nielsen’s forskning I kabelbakterier I artiklen fra The New York Times her

 

Matthew Collins udtaler sig i artikel hos Nature om forskninggamle proteiner

Det videnskabelige tidsskrift Nature har for nylig bragt en artikel om forskningengamle proteiner og i den forbindelse er professor Matthew Collins, der har et af DG’s Niels Bohr Professoraterblevet interviewet til at give sit perspektiv  studiet af såkaldt proteomikArtiklen bliver der blandt andet
redegjort for proteomik som metode til at blive endnu klogere  fortidens
befolkning og genetik gennem undersøgelser af gamle proteiner, da nogle proteiner er mere hårdføre end DNA og dermed kan overleve tusindvis – og endda millioner – af år.  

Læs artiklen om gamle proteiner I Nature her

 

Artikel i Jyllands-Posten om Ph.d afhandling om Røde Kæmper af Ditte Slumstrup fra SAC

Ditte Slumstrup fra grundforskningscenteret Stellar Astrophysics Centre (SAC) ved Aarhus Universitet har for nylig forsvaret sin ph.d-afhandling om såkaldte Røde Kæmper, der er kæmpestjerner, hvis radius er større end Solens. I sin afhandling undersøger Slumstrup måder, hvorpå man kan alderbestemme disse kæmpemæssige stjerner, som skal være med til at kortlægge yderligere dele af Mælkevejen, samt bedre forstå den fremtidige udvikling af vores galakse. I en nylig artikel skriver Jyllands-Posten om Slumstrups forskning i Røde Kæmper og galaktisk arkæologi.

Læs artiklen om Ditte Slumstrups afhandling om røde kæmper I Jyllands-Posten her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev