Visionen er at støtte og fremme forskning, der er banebrydende. Forskning, der kan ende med at gøre en forskel for måden, vi lever og tænker på Det handler om at turde støtte også den uforudsigelige forskning, der er med til at levere morgendagens gennembrud De optimale rammer for banebrydende forskning skabes ved at lade de bedste forskere prøve kræfter med de problemer, de brænder mest for Det er de store visioner og nye gennembrud, der bringer videnskaben videre og leverer det grundlag, som fremtidige opdagelser og teknologier skal tage afsæt i Ved at investere i fremragende forskere med ambitiøse ideer, investerer vi klogt i vores fælles fremtid Internationalt udsyn og samarbejde er afgørende for at kunne tiltrække de bedste folk og sikre en konstant tilstrømning af nye ideer og nye perspektiver En stærk grad af afsmitning fra den nye forskning, der genereres i centrene og ind i uddannelsesmiljøerne, er med til at sikre, at næste generation kan nå nye højder

Mulighed for supplerende bevilling til NSF forskerstuderende ved Centers of Excellence

Danmarks Grundforskningsfond gør opmærksom på, at ansøgningsfristen for NSFs Graduate Research Opportunities Worldwide er d. 15. december 2014.

Programmet giver mulighed for, at amerikanske forskerstuderende kan opholde sig ved et DG Center of Excellence i op til et år. NSF finansierer de studerendes stipendium og rejseudgifter, mens Danmarks Grundforskningsfond tilbyder en attraktiv supplerende bevilling til de danske værter ved fondens Centers of Excellence. Bevillingen dækker meromkostninger i forbindelse med den enkelte forskerstuderendes ophold, samt til dækning af driftsomkostninger forbundet med opholdets forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Bemærk at den enkelte forskerstuderende selv skal indsende sin ansøgning til NSF.

Læs mere om opslaget her (the Dear Colleague Letter)

Læs mere om GROW programmet her

1 milliard kroner fra Danmarks Grundforskningsfond til 12 nye banebrydende forskningscentre

Centers of Excellence – maskinrum for forskning af højest kvalitet

Liselotte Højgaard, professor og formand for Danmarks Grundforskningsfond er begejstret for den enorme talentmasse, der har vist sig i de ambitiøse og originale ideer, som denne ansøgningsrunde har produceret: “Ansøgningerne, vi har modtaget i denne runde, er fremragende, og jeg er overbevist om, at de nye centre vil bidrage væsentligt til vækst og velfærd i Danmark med originale og innovative tilgange til en bred vifte af vigtige forskningsspørgsmål”.

The Gender Gap in Research - DGs årsmøde 2014

Danmarks Grundforskningsfond holdt årsmøde fredag d. 7. november med temaet The Gender Gap in Research. Ved samme lejlighed blev de tolv nye centerledere, fonden i øjeblikket forhandler kontrakter med, præsenteret.

Læs om mødet, se billeder og slides fra oplægsholderne mv. her

Internationalt panel roser DG

Et internationalt evalueringspanel har i løbet af 2013 set Danmarks Grundforskningsfond grundigt efter i sømmene. Det er panelets hovedkonklusion, at Danmarks Grund- forskningsfond er en enestående succes, der med sit Centers of Excellence program på afgørende vis har løftet niveauet af dansk forskning.

Læs mere her
Læs DG’s pressemeddelelse
Hør interview med Direktør, Professor Thomas Sinkjær om evaluering af DG