Visionen er at støtte og fremme forskning, der er banebrydende. Forskning, der kan ende med at gøre en forskel for måden, vi lever og tænker på Det handler om at turde støtte også den uforudsigelige forskning, der er med til at levere morgendagens gennembrud De optimale rammer for banebrydende forskning skabes ved at lade de bedste forskere prøve kræfter med de problemer, de brænder mest for Det er de store visioner og nye gennembrud, der bringer videnskaben videre og leverer det grundlag, som fremtidige opdagelser og teknologier skal tage afsæt i Ved at investere i fremragende forskere med ambitiøse ideer, investerer vi klogt i vores fælles fremtid Internationalt udsyn og samarbejde er afgørende for at kunne tiltrække de bedste folk og sikre en konstant tilstrømning af nye ideer og nye perspektiver En stærk grad af afsmitning fra den nye forskning, der genereres i centrene og ind i uddannelsesmiljøerne, er med til at sikre, at næste generation kan nå nye højder

Her er Danmarks Grundforskningsfonds nye Centers of Excellence

Jan Henrik Ardenkjær-Larsen, Danmarks Tekniske Universitet, til Center for Hyperpolarization in Magnetic Resonance. Fonden er parat til at bevilge op til 55 millioner kroner. Tel.: +45 40 27 27 75 / e-mail: jhar@elektro.dtu.dkLæs mere fra DTU her

Anja Boisen, Danmarks Tekniske Universitet, til Centeret IDUN – Intelligent oral Drug delivery Using Nano and microfabricated containers. Fonden er parat til at bevilge op til 56 millioner kroner. Tel.: +45 27 28 59 99 / e-mail: anja.boisen@nanotech.dtu.dkLæs mere fra DTU her

Kenn Gerdes, Københavns Universitet, til Centeret for Bacterial Stress Response and Persistence (BASP). Fonden er parat til at bevilge op til 50 millioner kroner. Tel.: +45 35 33 02 19 / e-mail: kgerdes@bio.ku.dkLæs mere fra KU her | Læs om BASP her

Thomas Graven-Nielsen, Aalborg Universitet, til Center for biomedical engineering in human neuroplasticity and pain. Fonden er parat til at bevilge op til 60 millioner kroner. Tel.: +45 99409832 / e-mail: tgn@hst.aau.dkLæs mere om Center for biomedical engineering in human neuroplasticity and pain her

Ian D. Hickson, Københavns Universitet, til Center for Chromosome Stability (CCS). Fonden er parat til at bevilge op til 65 millioner kroner. Tel.: +45 35 32 67 38 / e-mail: iandh@sund.ku.dkLæs mere fra KU her

Marja Jäättelä, Kræftens bekæmpelse, til Center for Autophagy, Recycling and Disease (CARD). Fonden er parat til at bevilge op til 50 millioner kroner. Tel.: +45 3525 7318 / e-mail: mj@cancer.dkLæs mere om Center for Autophagy, Recycling and Disease (CARD) her

Jens Lundgren, Rigshospitalet, til Center for Personalized Medicine of Infectious complications in Immune Deficiency (PERSIMUNE). Fonden er parat til at bevilge op til 60 millioner kroner. Tel.: +45 35 45 57 51 / e-mail: jdl@cphiv.dkLæs om PERSIMUNE her

Lene Broeng Oddershede, Niels Bohr Institutet, til Centeret Stem Cell Decision Making (StemPhys). Fonden er parat til at bevilge op til 60 millioner kroner. Tel.: +45 24942534 / e-mail:oddershede@nbi.dkLæs mere om StemPhys her

Leif Katsuo Oxenløwe, Danmarks Tekniske Universitet, til Centeret Silicon Photonics for Optical Communications (SPOC). Fonden er parat til at bevilge op til 59 millioner kroner. Tel.: +45 45 25 37 84 / e-mail: lkox@fotonik.dtu.dkLæs mere fra DTU her

Rubina Raja, Aarhus Universitet, til Center for Urban Network Evolutions. Fonden er parat til at bevilge op til 65 millioner kroner. Tel.: +45 87162046 / e-mail: rubina.raja@cas.au.dkLæs mere om UrbNet her

Troels Skrydstrup, Aarhus Universitet, til Carbon Dioxide Activation Center (CADIAC). Fonden er parat til at bevilge op til 60 millioner kroner. Tel.: +45 87155968 / e-mail: ts@chem.au.dkLæs mere om CARDIAC her

Peter Vuust, Aarhus Universitet, til Center for Music In the Brain (MIB). Fonden er parat til at bevilge op til 52 millioner kroner. Tel.: +45 27119471 / e-mail: pv@pet.auh.dkLæs mere om MIB her

1 milliard kroner fra Danmarks Grundforskningsfond til 12 nye banebrydende forskningscentre

Danmarks Grundforskningsfond investerer 700 millioner og afsætter yderligere 400 millioner kroner til 12 nye Centers of Excellence som vil sætte en international standard for innovativ forskning.

Centers of Excellence – maskinrum for forskning af højest kvalitet

De nye centre bliver etableret for en seksårig periode med mulighed for forlængelse med endnu fire år under forudsætning af en tilfredsstillinde midtvejsevaluering. Fonden investerer således 700 millioner kroner nu og afsætter 400 millioner kroner til forlængelse af centrene.

Liselotte Højgaard, professor og formand for Danmarks Grundforskningsfond er begejstret for den enorme talentmasse, der har vist sig i de ambitiøse og originale ideer, som denne ansøgningsrunde har produceret: “Ansøgningerne, vi har modtaget i denne runde, er fremragende, og jeg er overbevist om, at de nye centre vil bidrage væsentligt til vækst og velfærd i Danmark med originale og innovative tilgange til en bred vifte af vigtige forskningsspørgsmål”.

Læs fondens pressemeddelelse her

Hør Direktør Thomas Sinkjær fortælle om uddelingen i P1 Morgen (7. oktober 2014 06:22)

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen roser Danmarks Grundforskningsfond i ny artikel

I sin artikel 3 milliarder kr. til muldjord og nybrud fra Dansk Biotek roser ministeren DG og udtaler, at: ”Grundforskningen er den nærende muldjord, som videnskabens nye vækstskabende teknologier og opdagelser skal gro ud af.”

Læs ministerens artikel i Dansk Biotek her

Internationalt panel roser DG

Et internationalt evalueringspanel har i løbet af 2013 set Danmarks Grundforskningsfond grundigt efter i sømmene. Det er panelets hovedkonklusion, at Danmarks Grund- forskningsfond er en enestående succes, der med sit Centers of Excellence program på afgørende vis har løftet niveauet af dansk forskning.

Læs mere her
Læs DG’s pressemeddelelse
Hør interview med Direktør, Professor Thomas Sinkjær om evaluering af DG