Visionen er at støtte og fremme forskning, der er banebrydende. Forskning, der kan ende med at gøre en forskel for måden, vi lever og tænker på Det handler om at turde støtte også den uforudsigelige forskning, der er med til at levere morgendagens gennembrud De optimale rammer for banebrydende forskning skabes ved at lade de bedste forskere prøve kræfter med de problemer, de brænder mest for Det er de store visioner og nye gennembrud, der bringer videnskaben videre og leverer det grundlag, som fremtidige opdagelser og teknologier skal tage afsæt i Ved at investere i fremragende forskere med ambitiøse ideer, investerer vi klogt i vores fælles fremtid Internationalt udsyn og samarbejde er afgørende for at kunne tiltrække de bedste folk og sikre en konstant tilstrømning af nye ideer og nye perspektiver En stærk grad af afsmitning fra den nye forskning, der genereres i centrene og ind i uddannelsesmiljøerne, er med til at sikre, at næste generation kan nå nye højder

3 milliarder til Grundforskningsfonden

Regeringen har den 5. maj meldt ud, at den som led i sin nye vækstpakke vil afsætte 3 milliarder kr. til fortsættelse af fondens aktiviteter. Det er en stor cadeau til fonden og til dansk forskning. Og det er flot, at vi i Danmark har politikere, der forstår nødvendigheden af langsigtede investeringer i forskningen – og ikke mindst i den frie, grundlagsskabende forskning. Det kræver både mod og visioner. De nye penge vil gøre det muligt for fonden at igangsætte nye Centers of Excellence frem til 2026/2027.

Læs pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet herLæs fondens pressemeddelelse her

Internationalt panel roser DG

Et internationalt evalueringspanel har i løbet af 2013 set Danmarks Grundforskningsfond grundigt efter i sømmene. Det er panelets hovedkonklusion, at Danmarks Grund- forskningsfond er en enestående succes, der med sit Centers of Excellence program på afgørende vis har løftet niveauet af dansk forskning.

Panelet hæfter sig yderligere ved at, fonden nyder stærk opbakning og uforbeholden respekt i det danske forskningssystem, og det er panelets klare anbefaling, at fonden sikres finansiering, så den kan opretholde sit nuværende niveau i mindst yderligere ti år.

Læs mere her
Læs DG’s pressemeddelelse
Hør interview med Direktør, Professor Thomas Sinkjær om evaluering af DG

Professor dr. med. Bengt Saltin er død

Bengt Saltin stod i spidsen for et internationalt højt respekteret forskningscenter i human fysiologi. I tiden fra 1993-2003, var han leder af Center for Muskelforskning støttet af Danmarks Grundforskningsfond. Drive, engagement og inklusion var vigtige rekrutteringskriterier i Saltins center, hvor talenter fra ind- og udland gav centret en imponerende tværfaglig og mangefacetteret forskningsprofil, der stadig i dag tjener som eksempel til efterlevelse.
Mindeord

Årsrapporten 2013

Fondens Årsrapport 2013 er udkommet. Som noget nyt udkommer den på engelsk.

We have, from our beginnings 20 years ago, strived to develop a model that can provide a framework for promoting excellence in research.

Læs den her