Visionen er at støtte og fremme forskning, der er banebrydende. Forskning, der kan ende med at gøre en forskel for måden, vi lever og tænker på Det handler om at turde støtte også den uforudsigelige forskning, der er med til at levere morgendagens gennembrud De optimale rammer for banebrydende forskning skabes ved at lade de bedste forskere prøve kræfter med de problemer, de brænder mest for Det er de store visioner og nye gennembrud, der bringer videnskaben videre og leverer det grundlag, som fremtidige opdagelser og teknologier skal tage afsæt i Ved at investere i fremragende forskere med ambitiøse ideer, investerer vi klogt i vores fælles fremtid Internationalt udsyn og samarbejde er afgørende for at kunne tiltrække de bedste folk og sikre en konstant tilstrømning af nye ideer og nye perspektiver En stærk grad af afsmitning fra den nye forskning, der genereres i centrene og ind i uddannelsesmiljøerne, er med til at sikre, at næste generation kan nå nye højder

3 mia. til Danmarks Grundforskningsfond

Finansloven for 2015 er nu på plads og Danmarks Grundforskningsfond er sikret kapitaltilførsel på 3 milliarder. De 3 milliarder kroner tillader fonden at fortsætte sine aktiviteter helt frem til 2036.

”Fonden ser kapitaltilførslen som udtryk for danske politikeres mod og visioner for forskningen. Visionær forskningspolitik handler om at turde støtte også den uforudsigelige forskning, der er med til at levere morgendagens gennembrud. Det er fondens stærke overbevisning, at de optimale rammer for banebrydende forskning skabes ved at lade de bedste forskere prøve kræfter med de problemer, de brænder mest for” siger professor Liselotte Højgaard, formand for Danmarks Grundforskningsfond. Den internationale evaluering af fonden har vist, at det virker.

Se fondens pressemeddelelse her

Læs mere via Videnskab.dk

1 milliard kroner fra Danmarks Grundforskningsfond til 12 nye banebrydende forskningscentre

Centers of Excellence – maskinrum for forskning af højest kvalitet

Liselotte Højgaard, professor og formand for Danmarks Grundforskningsfond er begejstret for den enorme talentmasse, der har vist sig i de ambitiøse og originale ideer, som denne ansøgningsrunde har produceret: “Ansøgningerne, vi har modtaget i denne runde, er fremragende, og jeg er overbevist om, at de nye centre vil bidrage væsentligt til vækst og velfærd i Danmark med originale og innovative tilgange til en bred vifte af vigtige forskningsspørgsmål”.

Læs mere om de nye Centers of Excellence her

Læs fondens pressemeddelelse her

The Gender Gap in Research - DGs årsmøde 2014

Danmarks Grundforskningsfond holdt årsmøde fredag d. 7. november med temaet The Gender Gap in Research. Ved samme lejlighed blev de tolv nye centerledere, fonden i øjeblikket forhandler kontrakter med, præsenteret.

Læs om mødet, se billeder og slides fra oplægsholderne mv. her

Professor Gunnar Öquist tildeles ridderkorset af Dannebrogordenen for sin indsats for dansk forskning

Gunnar Öquist (f. 1941), professor emeritus i plantefysiologi og forsker i verdensklasse blev i november 2014 udnævnt til ridder af Dannebrogordenen.

Gunnar Öquist har ydet en uvurderlig indsat for dansk og international forskning herunder for Danmarks Grundforskningsfond.

Gunnar Öquist bidrog til den første evaluering af Danmarks Grundforskningsfond i 2003 og accepterede i 2005 at blive medlem af fondens bestyrelse, hvor han gennem otte år spillede en central rolle i skabelsen af den succes, fonden har i dag.

Læs fondens pressemeddelelse her