Humaniora & samfundsvidenskab

Professor Ana Antic. Foto: Zarko Ivetic

Centre for Culture and the Mind (CULTMIND)

Kan man oversætte ét folks følelsesverden til et andet folks? Er de grundlæggende kendetegn ved det menneskelige sind universelle på tværs af kulturer, etniske grupper…

Læs mere
Professor Thomas Gammeltoft-Hansen

Center for Global Mobility Law (MOBILE)

MOBILE undersøger forholdet mellem jura og mobilitet for at skabe ny viden om, hvordan forskellige retsregler påvirker hinanden, varierer på tværs af regioner, skifter over…

Læs mere
Professor Kasper Lippert Rasmussen

Center for Eksperimentel-Filosofiske Studier af Diskrimination (CEPDISC)

I sæsonen 2005-6 overvejede Det Kgl. Teater at indføre en rabat på nogle udvalgte teaterforestillinger for teatergængere af anden etnisk herkomst end dansk. Baggrunden herfor…

Læs mere
Professor Rubina Raja - Centerleder, UrbNet

Center for Urbane Netværksudviklinger (UrbNet)

Eksistensen af urbane samfund er bredt anerkendt som et af de store vendepunkter i historien. De nyskabelser, kulturelle samspil og miljømæssige udvekslinger befordret af urbanisme…

Læs mere
Professor Peter Vuust - Centerleder, MIB

Center for Music in the Brain (MIB)

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Music In the Brain (MIB) er et tværvidenskabeligt forskningscenter oprettet for at undersøge, hvordan musik behandles i hjernen, og hvordan dette…

Læs mere
Professor Claus Thustrup Kreiner - Centerleder, CEBI

Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI)

Ulighed på tværs af mennesker i indkomst, formue og en række andre outcomes skyldes forskelle i omstændigheder og forskelle i adfærd. Økonomisk forskning i årsagerne…

Læs mere
Professor Mette Birkedal Bruun - Centerleder, PRIVACY

Center for Privacy Studies (PRIVACY)

PRIVACY stiler mod at lancere privacy studies som et nyt tværfagligt forskningsfelt. Målet er at udvikle: systematisk historisk viden om dynamikker, der former, begrænser eller…

Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev