Maleri af kvinde, der sidder på en stol i hjemmet og arbejder.

Center for Privacy Studies (PRIVACY)

Centerleder:

Professor Mette Birkedal Bruun

Periode:

15.09.2023 - 14.09.2027

Ansøgningsrunde:

9. runde

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Bevilling:

33 mio. kr.

PRIVACY stiler mod at lancere privacy studies som et nyt tværfagligt forskningsfelt. Målet er at udvikle:

  • systematisk historisk viden om dynamikker, der former, begrænser eller tilskynder til privathed
  • en tværfaglig metode, der kan indkredse sådanne dynamikker
  • et internationalt forskningsmiljø, der er specialister i historisk forskning, men også i stand til at anspore til en langt bredere undersøgelse af privathed

Privacy eller privathed vedrører forholdet mellem individ og samfund. I Vesten er det en udbredt opfattelse, at privathed kan true civilsamfundet, men samtidigt er en eksistentiel nødvendighed: at for meget privathed kan ødelægge samfundet, og for lidt kan ødelægge individet. Denne dobbelte holdning til privathed opstod i perioden 1500–1800. PRIVACY har som mål at identificere tidligt moderne faktorer, som former det dobbelte begreb om privathed og faktorer som er formet af dette begreb, fx religiøs konflikt, hjemmets og familiens rolle, behovet for at udveksle og opbevare information, fastlæggelse af frihed og restriktioner vedrørende ejendomsret, tro og adfærd.

Arkitektur, lovgivning, religiøs kultur og samfundsteorier er de primære domæner i den tidligt moderne betoning af privathed som en risiko og et gode. Vi vil undersøge privatheds-begrebets facetter gennem en stedbaseret analyse og vha. en integreret tværfaglig tilgang, der omfatter kirkehistorie, arkitekturhistorie, retshistorie og idéhistorie, og som fokuserer på konkrete lokaliteter i et bestemt tidsrum. Med en forståelse af de faktorer, der påvirker definitionen af privatsfæren og dens grænser under forskellige historiske vilkår, lægger vi grunden til et nuanceret syn på de komplekse samfundsmæssige forhold, der har indflydelse på nutidige opfattelser af privathed.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev