Foto af dele af det historiske Jerash med bygninger fra det moderne i baggrunden.

Center for Urbane Netværksudviklinger (UrbNet)

Centerleder:

Professor MSO Rubina Raja

Periode:

2015 - 2025

Ansøgningsrunde:

8. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Aarhus Universitet

Bevilling:

105,0 mio. kr

Eksistensen af urbane samfund er bredt anerkendt som et af de store vendepunkter i historien. De nyskabelser, kulturelle samspil og miljømæssige udvekslinger befordret af urbanisme har ført til de sociale og materielle kompleksiteter, som udgør kernen i nutidens civilisation.

De komplekse stratigrafier i den urbane arkæologi udgør et enestående arkiv, der dokumenterer disse processer. Al denne evidens – det mest sammenhængende og komplette data-rige arkiv af empirisk materiale, der dokumenterer menneskeskabte ændringer i de sidste fem årtusinder – er til stadighed ikke fuldt udnyttet.

Center for Urban Network Evolutions’ (UrbNet) forskning vil udvikle måder, hvorledes sammenligninger af konvergerende udviklinger kan foretages og bestemme, hvordan – og i hvilket omfang – tidligere netværk har katalyseret samfundsmæssige og miljømæssige ekspansioner og kriser potentielt på en global skala.

UrbNet pionerer et “High Definition” syn på byernes dynamikker og vil opbygge et førende forskningscenter, der integrerer naturvidenskabelige teknikker med kontekstuelle arkæologiske og historiske tilgange.

Centeret har bl.a. til formål at frigøre nye former for data, der skal være i stand til væsentligt at teste, udfordre og revidere fortællinger om bestemte lokaliteter samt grundlæggende antagelser om spændingsfelter, dynamikker og kausale betingelser for urbanisering i en æra, hvor pre-industrielle samfund var knyttede sammen gennem netværk, der grænsede til det globale.

Se videoer fra UrbNet her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev