Illustration

Center for Music in the Brain (MIB)

Centerleder:

Professor Peter Vuust

Periode:

01.06.2021 -30.11.2025

Ansøgningsrunde:

8. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Aarhus Universitet, Det Jyske Musikkonservatorium

Bevilling:

97,9 mio. kr.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Music In the Brain (MIB) er et tværvidenskabeligt forskningscenter oprettet for at undersøge, hvordan musik behandles i hjernen, og hvordan dette kan bidrage til vores forståelse af de grundlæggende principper for, hvordan hjernen fungerer i al almindelighed.

Centret benytter sig af moderne skanningsmetoder som fx MR, fMRI, MEG, EEG, PET samt af adfærdsforsøg.

MIB er placeret på Aarhus Universitet (AU) og er et samarbejde mellem AU og Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus/Aalborg (DJM).

Centerets forskning koncentrerer sig om fire elementer af musik og hjerne: hvordan vi opfatter, agerer i forhold til, føler og lærer musik.

Med et stærkt fundament i musikalsk praksis og teori på højeste niveau og med fokus på klinisk anvendelse af musik vil MIB kombinere neurovidenskabelig, musikvidenskabelig og psykologisk forskning i musik med potentiale til at teste de nyeste teorier om hjernens funktion og til at påvirke den måde vi spiller, underviser, bruger og lytter til musik på.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev