Center for Music in the Brain (MIB)

Informationer

Centerleder:

Professor Peter Vuust

Periode:

01.06.2015 -31.05.2022

Ansøgningsrunde:

8. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Aarhus Universitet, Det Jyske Musikkonservatorium

Bevilling:

97,9 mio. kr.

Følg centeret på sociale medier:

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Music In the Brain (MIB) er et tværvidenskabeligt forskningscenter oprettet for at undersøge, hvordan musik behandles i hjernen, og hvordan dette kan bidrage til vores forståelse af de grundlæggende principper for hvordan hjernen fungerer i al almindelighed.

Centret benytter sig af moderne skanningsmetoder som fx MR, fMRI, MEG, EEG, PET samt af adfærdsforsøg.

MIB er placeret på Aarhus Universitet (AU) og er et samarbejde mellem AU og Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus/Aalborg (DJM).

Centerets forskning koncentrerer sig om fire elementer af musik og hjerne: hvordan vi opfatter, agerer i forhold til, føler og lærer musik.

Med et stærkt fundament i musikalsk praksis og teori på højeste niveau, og med fokus på klinisk anvendelse af musik, vil MIB kombinere neurovidenskabelig, musikvidenskabelig og psykologisk forskning i musik med potentiale til at teste de nyeste teorier om hjernens funktion, og til at påvirke den måde, vi spiller, underviser, bruger og lytter til musik på.

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2022

Højdepunkter 2021

Højdepunkter 2020

Højdepunkter 2019

Højdepunkter 2018

Seneste nyheder

Kort Nyt fra December

Læs mere

Kort Nyt fra August

Læs mere

MIB finder sammenhæng mellem musik og Covid-19-håndtering

Læs mere