Dorte Juul Jensen

Jeg har tidligere ledet et center finansieret af DG. Denne finansiering var helt enestående, både hvad angår videnskabelig frihed, størrelse og længde af finansieringsperioden. Det gav os et internationalt gennembrud inden for 3D-materialevidenskab, som ellers ikke ville have været muligt, det satte nye internationale standarder, og det har defineret min karriereudvikling derfra. Det var derfor med stor glæde, at jeg tog imod invitationen til at blive bestyrelsesmedlem.

Jeg mener, det er meget vigtigt, at denne unikke finansieringsmulighed for dansk topforskning videreføres, og at bedømmelseskriterierne for DG-centrene er excellence, høje ambitioner og muligheder for banebrydende forskning.

Mit forskningsfelt er materialevidenskab og avanceret karakterisering. Jeg er nu professor på DTU, men det meste af min karriere har været på Risø Nationallaboratorium. Jeg har erfaring med evaluering af forskningsansøgninger fra ERC (PE Advanced and Consolidator Grants), VILLUM FONDEN (Young investigators), Royce Institute UK, STARS@UNIPD PE-programmet Italien og forskningsråd i Norge og Sverige.

Navn (født) Dorte Juul Jensen (1957)
Nuværende stilling Professor I Materialeforskning og Avanceret Karakterisering, DTU
Valgperiode 1. januar 2024 – 31. december 2027 (første periode)
Udpeget af Sektorforskningens Direktørkollegium
Uafhængighed Betragtes som uafhængig
Ekspertise Materialeforskning og Proces- og Produktionsteknologi
Uddannelse Ph.d., teoretisk fysik, Aarhus Universitet, Danmark
Udvalgte bestyrelses- og udvalgsposter Medlem af Videnskabeligt Rådgivende Udvalg for Center for bæredygtig og konkurrencedygtig metallurgisk Industri og Fremstillingsindustri, SFI PhysMet, NTNU, Norge; Formand for TMS Fellow Evaluation Committee, USA; medlem af Henry Royce Institute Strategic Advisory Board, England

Tilmeld dig vores nyhedsbrev