Dorthe Dahl-Jensen

Udnævnelsen til DG-bestyrelsesmedlem betyder meget for mig, da jeg oplever, at grundforskningscenterinitiativet har rykket dansk forskning markant i retning af en høj international standard. Det har ført til en stærk udvikling af nye forskere i Danmark.

Mine forventninger er at bidrage til bestyrelsens fremragende arbejde og dermed støtte og fremme forskningen i Danmark, og jeg håber at kunne videreudvikle DG-satsningerne og holde Danmark på forkant på den internationale forskningsscene.

Mine største videnskabelige resultater har været at lede iskerneboringer og efterfølgende analyser af iskernedata i forbindelse med modeller til at bestemme fortidens klima, og hvordan det påvirkede Grønlands indlandsis. Jeg har ledet flere internationale dybdeboreprojekter som NGRIP, NEEM og EGRIP. Forskningen er meget velciteret, og fem andre og jeg fra min forskningsgruppe er Thomson Reuters højt citerede forskere.

Navn (født) Dorthe Dahl-Jensen (1958)
Nuværende stilling Canada Excellence Research Chair, University of Manitoba, Canada
Professor, Niels Bohr Institut, Københavns Universitet
Valgperiode 1. januar 2024 – 31. december 2027 (første periode)
Udpeget af Danske Universiteter
Uafhængighed Betragtes som uafhængig
Ekspertise Geovidenskab
Uddannelse Ph.D.
Udvalgte bestyrelses- og udvalgsposter Medlem af GRISO Science Advisory Board, Bestyrelsesmedlem i Canada’s Arctic Science Net, Medlem af Academea Europea

Tilmeld dig vores nyhedsbrev