Christian S. Jensen (Næstformand)

Danmarks Grundforskningsfond er et vigtigt og højt respekteret fyrtårn i det danske forskningsfinansieringslandskab, og det er forbundet med særdeles høj prestige at modtage en bevilling fra Fonden. Det er derfor både et stort privilegium og et stort ansvar at være medlem af fondens bestyrelse.  Jeg ser det som en central opgave at bidrage til at sikre, at Fonden – med udgangspunkt i indsigtsfulde faglige evalueringer – fortsat støtter fremragende forskning med potentiale for at være banebrydende.

Min baggrund er inden for datalogi. Ud over min danske ansættelser ved Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, har jeg opholdt mig i USA i seks år, først som ph.d.-studerende ved University of Maryland i 2 ½ år, dernæst ved University of Arizona i 2 ½ år og senest ved Google Research, Mountain View i et år. Jeg har bred erfaring med forskningsevaluering og -finansiering, herunder i regi af Swiss National Science Foundation, ERC, Max Planck Society, VILLUM FONDEN og forskningsråd i bl.a. Norge, Sverige, Storbritannien og USA.

Navn (født)
Christian S. Jensen (1963)
Nuværende stilling Professor, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet, Danmark
Valgperiode 1. december 2021 – 30. november 2025
Indstillet af
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Uafhængighed Betragtes som uafhængig
Ekspertise Datalogi
Uddannelse
Ph.d, Dr.techn., datalogi, Aalborg Universitet
Udvalgte bestyrelses- og udvalgsposter President, Steering Committee, det nationale schweiziske forskningsprogram i Big Data (NRP 75)

Formand, Scientific Advisory Board, Norwegian Research Center for AI Innovation (NorwAI), Norge

Medlem, Scientific Advisory Board, Max Planck Institute for Informatics, Saarbrücken

Medlem, VILLUM FONDENs bestyrelse
Medlem, Det Kongelige Videnskabernes Selskab, Akademiet for de Tekniske Videnskaber og Academia Europaea

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev