21. september 2021

VISION markerer grundforskningscenter med åbningsforelæsning af professor Stig Helveg

I slutningen af sidste uge kunne et af DG’s nyeste grundforskningscentre Center for Visualizing Catalytic Processes (VISION) endelig officielt fejre centerets åbning i starten af sidste år, i anledning af Stig Helvegs åbningsforelæsning ”Billeder, atomer og bæredygtighed; imod et ny paradigme” på DTU.  VISION åbnede tilbage i marts 2020, hvor hele landet var under nedlukning, og har været i gang lige siden, hvor de beskæftiger sig med katalytiske processer, som er nødvendige for at tackle vor tids store miljøudfordringer.

Professor Stig Helveg
Professor Stig Helveg. Foto: Jesper Scheel

Lyngby campus på DTU dannede torsdag d. 16. september 2021 rammerne for professor Stig Helvegs åbningsforelæsning ”Billeder, atomer og bæredygtighed; imod et ny paradigme”. Arrangementet blev afholdt i anledning af Helvegs professortiltrædelse ved DTU og blev samtidig en officiel markering af grundforskningscenteret Center for Visualizing Catalytic Processes (VISION), hvor professor Helveg er centerleder, og som allerede åbnede tilbage i marts 2020, da Danmark var under nedlukning grundet Covid-19.  Til daglig arbejder centret med at bekæmpe centrale miljøudfordringer, gennem en bedre forståelse af katalytiske processer.

Det kombinerede arrangement blev åbnet af institutdirektør ved DTU-fysik Jane Hvolbæk Nielsen, der bød gæsterne velkommen, hvorefter hun introducerede professor Helveg ved at fortælle om hans faglige baggrund, der blandt andet indeholder næsten 100 videnskabelige publikationer, internationale samarbejder og forskningspriser. Derefter trådte rektor Claus Nielsen fra DTU op på scenen:

”Grundet Covid-19 har vi været forsinket med at fejre åbningen af grundforskningscenteret, men det er aldrig for sent at fejre en åbning. Tillykke til jer alle! En speciel tak til Danmarks Grundforskningsfond – uden jeres donation ville vi ikke være her i dag.”

Dernæst trådte formanden fra DG’s bestyrelse professor Jens Kehlet Nørskov op foran auditoriet:

”Jeg er her for at minde alle om, at vi ikke kun er her for at fejre Stig, men også selve åbningen af VISION. Jeg vil gerne lykkeønske hele holdet, for det er netop en holdindsats. Vi ser frem til at følge med, og nu er resten op til jer. Held og lykke!”

Efter nogle flotte introduktioner gik professor Helveg bag talerstolen og indledte med at takke for de fine ord fra de tre talere, Danmarks Grundforskningsfond og ikke mindst det lyttende auditorie, som gæsterne havde sørget for at fylde op. Bagefter bevægede han sig ind på dagens emne:

”Vores moderne samfund afhænger af brændstoffer og kemikalier, som i høj grad kommer fra fossile ressourcer, så et bidrag til at forandre dette ville være at erstatte de industrielle processer med en ressource, som afhænger af bæredygtige stoffer og energi. Det magiske trick er at tage disse bæredygtige ressourcer og omvende dem til de råvarer, vi har brug for – og dette magiske trick er katalyse, så vores opgave er at finde og udvikle nye katalytiske processer.”

Professor Helveg kom derefter ind på, hvad katalyse i sig selv betyder og er.

”I en nøddeskal er det et overfladefænomen. Det er evnen til at konvertere molekyler med en lavere energiomkostning.”

Professor Helveg talte desuden om et nyt elektronmikroskop, som skal visualisere individuelle nanopartikler i en katalysator, der bruges til at forstærke kemiske processer uden selv at indgå i dem. Det unikke elektronmikroskop vil blive skabt ved at kombinere en række nye teknologier i den nærmeste fremtid på DTU. Når de enkelte atomer i nanopartikler kan identificeres, er det næste skridt at indhente viden om deres katalytiske egenskaber. Hvis dette lykkes, er der tale om et paradigmeskift inden for katalyseforskning.

Forelæsningen blev efterfulgt af spørgsmål fra gæsterne og en åbningsreception.

Læs mere om professor Helveg og hans åbningsforelæsning hos DTU her

Mere information om VISION her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev