Illustration

Center for Visualizing Catalytic Processes (VISION)

Centerleder:

Professor Stig Helveg

Periode:

Marts 2020 - maj 2026

Ansøgningsrunde:

10. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Bevilling:

85,8 mio kr.

Katalyse – videnskaben og teknologien til at kontrollere kemiske reaktionshastigheder – er nøglen til produktion af bæredygtige kemikalier, brændstof og energi. Effektiv katalyse af kemiske reaktioner kan opnås med nanopartikler, men det er en enorm videnskabelig udfordring at forstå, hvordan deres størrelse, form og struktur påvirker katalytiske processer.

VISION vil adressere denne udfordring ved at kombinere nye og spirende platforme til iagttagelse af den atomare struktur, dynamik og funktion af enkelte nanopartikler i katalytiske reaktioner. Med et radikalt nyt videnskabeligt paradigme vil VISION belyse det ultimative spørgsmål inden for katalyse: hvordan katalyserer enkelte nanopartikler kemiske reaktioner på det atomare niveau?

Ved at besvare dette spørgsmål sigter VISION mod at skabe videnskabelige gennembrud inden for termiske katalyse og elektrokatalyse, der er nødvendige for at tackle vor tids store miljøudfordringer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev