3. juni 2022

Nyt pionercenter skal bane vejen for grøn omstilling i landbruget

Danmarks andet pionercenter Pioneer Center for Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures (Land-CRAFT) vil samle viden om, hvilke effektive muligheder der er for at afbøde drivhusgasudledning fra landbrugsbedrifter.

Sign with number in a field
Field experiment

– Hvis vi skal sikre den nødvendige omstilling af landbruget og sikre den miljømæssige bæredygtighed, så er der behov for at integrere procesviden om landbrugets miljøpåvirkninger med landskabsforvaltning. På samme tid er en tilpasning til fremtidens klimaændringer bydende nødvendig for fremtidens fødevaresikkerhed. Det er store udfordringer, og vi har kun kort tid til at løse dem, de kræver et center som Land-CRAFT. Centeret skaber unikke muligheder, da vi vil identificere og kvantificere de mange miljømæssige såvel som socioøkonomiske fordele forbundet med ændringen af landbrugspraksis for det enkelte landbrug og for det samlede landskab, og vi vil have et specifikt fokus på landbrugets klimaaftryk, udtaler professor Klaus Butterbach-Bahl, der er leder af Land-CRAFT.

Butterbach-Bahl introducerede det nye center ved en åbning den 1. juni på Aarhus Universitet’s forsøgscenter i Foulum, hvor han blandt andet forklarede, hvordan Land-CRAFT vil understøtte den grønne omstilling af landbruget ved at etablere en grundlæggende og tværfaglig forståelse af de processer, der påvirker landbrugsproduktionen og de tilhørende miljø- (f.eks. udvaskning af kvælstof), klima- (udledning af drivhusgasser) og biodiversitetspåvirkninger. Det vil man især gøre ved at se på, hvordan ændringer i landbrugspraksis påvirker næringsstof- og drivhusgasstrømmene i landskabet.

Deltagerne i åbningen af centret blev også inviteret på et besøg i marken på Foulumgaard, hvor forskerne blandt andet forklarede, hvordan de vil indsamle viden ved hjælp af lokale observationer, remote sensing og modelleringsværktøjer.

Læs mere om Land-CRAFT  (På engelsk)

Læs pressemeddelelse  (På engelsk)

Læs mere om Pionercentrene

Tilmeld dig vores nyhedsbrev