23. marts 2022

HADAL sætter spot på døde vandlopper og andet småt i havet

Postdoc Belén Franco-Cisterna, Danish Center for Hadal Research (HADAL) og Biologisk Institut, SDU tager del i et studie, der undersøger, hvilken rolle små døde dyr spiller for transporten og genanvendelsen af kulstof og kvælstof på vores planet. Og noget tyder på, at planeten ikke er et særlig rart sted at leve uden alle disse flydende kadavere. 

Små dyr i det dybe hav
Oceans Dybet @Mikkel Larris

I dag ved vi, at alle levende organismer i havene bidrager til at opretholde Jordens økologiske balance, men forskerne har aldrig haft den store interesse for alle de små, døde dyr, som også findes i havet.

De fleste forskere har gået ud fra, at døde byttedyr bliver ædt eller nedbrudt af mikroorganismer.
”Men vi begynder at forstå, at det langt fra er tilfældet. Der er en overflod af små, døde dyr i havene, og alle disse kadavere ser ud til at spille en vigtig rolle for transporten og genanvendelsen af kulstof og kvælstof på vores planet,” siger Belén Franco-Cisterna.

Tættere på en forståelse af, hvordan havene vil reagere på klimaændringer

Franco-Cisterna forsøger nu, sammen med kolleger på forskningscentret Nordcee at optrevle alle de små havdyrs skæbne og finde ud af, hvordan de indgår i Jordens store økosystem.

– Vi er nødt til at lære mere om disse processer for at forstå dyreplankton-kadavernes rolle i det globale kulstof- og kvælstofkredsløb. Det kan måske hjælpe os til bedre at forudsige, hvordan havene vil reagere på fremtidige klimaændringer, siger Belén Franco-Cisterna.

Læs mere om studiet af havets kadavere

Læs mere om Center Hadal Research (HADAL)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev