20. april 2017

CP3-Origins i spidsen for nyt projekt, Kvantebanditterne

Kvantebanditter er et formidlingsprojekt fra CP³-Origins, og er navnet for de samlede initiativer (delprojekter), som hver især har deres egen målgruppe. Formålet er, at få fysikfaget ud til børn, unge og den brede offentlighed, samt introducere målgrupperne til universets mysterier. 

I spidsen for Kvantebanditterne står centerleder Francesco Sannino, som primær forsker, samt Claudio Pica og Thomas Ryttov som sekundære forskere – alle fra grundforskningscentret CP3-Origins på Syddansk Universitet. “Interessen for Kvantebanditterne er stor, og før der blev åbnet for booking af præsentationer i januar 2017, havde mere end 30 skoler allerede henvendt sig.”, fortæller Majken Christensen, astrofysiker og Outreach Coordinator for projektet.

Kvantebanditterne afholder flere arrangementer om ugen over hele landet. På Giersings Realskole i Odense troppede knap 150 elever fra 9. og 10. klasse op, for at lære om teoretisk partikelfysik. Da eleverne gik fra arrangementet, 60 minutter senere, er der kommet lidt stjernestøv i øjnene. Mere hverdagsligt siger en af de mange elever på vej ud ad døren, at det er godt at få noget ny viden og en anden synsvinkel på fysikfaget. Især op til eksamen.

Efter Francescos opfattelse kan kvantefysik være svaret på mange af menneskehedens udfordringer med eksempelvis udvikling af kvantecomputere, nye materialer, energiforsyning, og telekommunikation. Derfor bør kendskab til, hvad der foregår på CP3-Origins, ikke kun være forbeholdt fysikere og forskere. Det gælder om at inspirere alle og især børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab og kvantefysik for at sikre en ny generation af forskere.

Læs mere om Kvantebanditterne hos CP3-Origins

Tilmeld dig vores nyhedsbrev