Baggrundsbillede til AI Pionercenter og Serge Belongie

Pionercenter for Kunstig Intelligens

Centerleder:

Professor Serge Belongie

Periode:

2021 - 2034

Bevilling:

352 mio. DKK

Pionercentret for kunstig intelligens skal bringe Danmark helt i front inden for menneskecentreret kunstig intelligens (“human-centric AI”). Centret vil bedrive grundforskning i verdensklasse og udvikle nye platforme, metoder og praksisser.  

Datalogisk Institut på Københavns Universitet fungerer som vært og administrator for centret, mens forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet fungerer som co-leads.  

Direktøren for centret er den verdensanerkendte, amerikanske AI-forsker Serge Belongie, der er professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Serge har tidligere været professor ved Cornell University, prodekan ved Cornell Tech og medlem af Visiting Faculty-programmet hos Google. Han er derudover medstifter af en række succesfulde virksomheder.   

Centret vil forstærke AI-forskningen i Danmark ved hjælp af en særlig samarbejdsmodel. Dets forskningsprojekter er organiseret i syv samarbejdsenheder (“collaboratories”) med hvert sit tema. Hver enhed bliver ledet af to-tre forskningsledere blandt de deltagende universiteter. De syv samarbejdsenheder er: Causality & Explainability, Extended Reality, Fine-Grained Analysis, Learning Theory & Optimization, Signals & Decoding, Speech & Language samt Networks & Graphs.  

Centrets projekter fokuserer derudover på 10 samfundsområder: Bioteknologi, sundhedsvidenskab, klima, uddannelse og kapacitetsopbygning, økonomisk vækst og iværksætteri, kriserespons, informationsbekræftelse og validering, energi og infrastruktur, sikkerhed, etik og retfærdighed samt den offentlige og sociale sektor. Et nationalt udvalg bestående af praktikere og eksperter inden for disse samfundsområder vil rådgive centrets forskere om problemer og potentialer inden for netop deres samfundsområde.  

Læs mere om Center for Kunstig Intelligens

Tilmeld dig vores nyhedsbrev