Center for Proteins in Memory (PROMEMO)

Informationer

Centerleder:

Professor Anders Nykjær

Periode:

01.12.2017 - 29.02.2024

Ansøgningsrunde:

9. runde

Værtsinstitution(er):

Aarhus Universitet

Bevilling:

62 mio. kr

Følg centeret på sociale medier:

Hukommelse er nok den vigtigste af alle processer i hjernen. Den definerer vores personlighed, giver os følelsen af individualitet og bestemmer vores handlinger. Alligevel sker det, at hukommelsen svigter os. Vi glemmer fødselsdage eller navnet på en person, vi mødte dagen forinden. I skarp kontrast hertil står oplevelser, vi husker med lysende klarhed selv årtier senere. Vi ved, at oplevelser, der er forbundet med store emotionelle påvirkninger fæstner sig særlig godt i vores hukommelse. Vi husker eksempelvis terrorangrebene d. 11. september 2001, men overraskende nok er vi også i stand til at genkalde mange detaljer, som for eksempel hvor vi var, og hvad vi lavede den dag, i modsætning samme dato i andre år. Det vides, at syntese af nye proteiner i synapserne er afgørende for dannelsen af varige minder – en proces der forstærkes af følelsesmæssige input – men proteinernes identitet, og hvordan de virker, er dårligt belyst.

PROMEMO sigter mod at identificere og forstå funktionen af hukommelsesrelaterede proteiner. For at nå dette mål kombinerer vi banebrydende teknikker inden for protein identifikation, kompleks strukturel biologi, induktion af artificiel hukommelse i genetisk modificerede mus, elektrofysiologi og høj-opløselig billeddannelse af hjernen i levende mus.

Vi forventer, at vore studier vil bidrage til forståelsen af de fundamentale mekanismer, der ligger til grund for kognition, følelser og læring. På lang sigt vil forståelse af hukommelsesrelaterede proteiner kunne bidrage til udvikling af ny medicin mod hukommelsesrelaterede sygdomme som eksempelvis såsom angstlidelser, depression og demens.

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2021

Højdepunkter 2020

Højdepunkter 2019

Højdepunkter 2018

Seneste nyheder

Kort Nyt fra December

Læs mere

Professor Poul Nissen fra PROMEMO modtager Anders Jahres Store Medicinske Pris 2021

Læs mere

Kort Nyt fra Maj

Læs mere