Center for Præcisionsmedicinering af Smitsomme Komplikationer til Immundefekter (PERSIMUNE)

Informationer

Centerleder:

Professor Jens Lundgren

Periode:

2015 - 2025

Ansøgningsrunde:

8. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Rigshospitalet

Bevilling:

100,1 mio. kr.

Følg centeret på sociale medier:

Det tværfaglige center på Rigshospitalet arbejder ud fra en hypotese om at patienter med nedsat immunfunktion har ensartede mønstre af ukendte risikofaktorer, som forklarer forskellene i patienternes risiko for komplicerende infektioner.

Første fase vil dreje sig om at klarlægge de mekanismer, som forklarer variationen i risiko, dels ved at se på mønstre i rutinedata, dels ved studier af biomarkører, værts- og mikrobegener, immunologisk karakteristik, og billeddiagnostik.

Udforskningsfasen forventes at identificere nye forsvarsmekanismer hos patienter, som kan anvendes til at karakterisere grupper af immunsvækkede patienter og grupper af faktorer, som er forbundne med sammenlignelige typer af infektiøse komplikationer. Denne viden vil derefter blive anvendt til at formulere immundefekt-indeks, som beskriver risikoen for infektiøse komplikationer.

Efter validering af disse indeks er det hensigten at anvende dem til at tilrette interventioner, som kan mindske risikoen for infektiøse komplikationer hos den enkelte patient, samt til at udvikle ny medicin, der retter sig mod de faktorer, som centret vil identificere.

Se videoer fra PERSIMUNE her

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2021

Højdepunkter 2020

Højdepunkter 2019

Højdepunkter 2018

Seneste nyheder

DG-publikation stiller skarpt på grundforskningens samfundsnytte i nyt perspektiv

Læs mere

Kort Nyt fra August

Læs mere

Kort Nyt fra Februar

Læs mere