Foto af kolber i laboratorie-miljø. Fotoet illustrerer forskningen hos CADIAC

Center for Kuldioxidaktivering (CADIAC)

Centerleder:

Professor Troels Skrydstrup

Periode:

2015 - 2025

Ansøgningsrunde:

8. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Aarhus Universitet

Bevilling:

85,0 mio. kr.

Formålet med Carbon Dioxide Activation Center (CADIAC) er at afdække fundamental ny viden om aktivering af CO2 og derved skabe bæredygtige løsninger til, hvordan molekylet kan udnyttes som et værdifuldt C1-råmateriale til højværdi-kemikalier, der er vigtige for industrien. Kun gennem en international og interdisciplinær indsats kan dette ambitiøse mål nås, der kombinerer ekspertise fra fire forskergrupper i katalyse, materialekemi, overfladekemi og elektrokemi.

Vi genererer materialer, der ikke blot udviser katalytisk aktivitet med høj selektivitet og effektive egenskaber for CO2 konvertering, men også materialer, der kan absorbere CO2 således, at man sikrer en tilstrækkelig høj “koncentration” af CO2 tæt på katalysatoren. Ved at sammenlægge de verdener af homogen katalyse med overflade- og materialevidenskab, vil vi være i stand til at identificere mere avancerede systemer, som gennem optimeret og kontrolleret katalyse, transportprocesser og produktdannelse er i stand til at levere de ønskede højværdiprodukter på en bæredygtig måde.

Det er vores mål at ændre opfattelsen af CO2 som et problematisk forbrændingsprodukt til en værdifuld ressource, som er essentiel for at kunne skabe et energi- og ressourceeffektivt samfund, hvor kul fylder mindst muligt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev