Center for Kuldioxidaktivering (CADIAC)

Formålet med Carbon Dioxide Activation Center (CADIAC) er at afdække fundamental ny viden om aktivering af CO2 og derved skabe bæredygtige løsninger til, hvordan molekylet kan udnyttes som et værdifuldt C1-råmateriale til højværdi-kemikalier, der er vigtige for industrien. Kun gennem en international og interdisciplinær indsats kan dette ambitiøse mål nås, der kombinerer ekspertise fra fire forskergrupper i katalyse, materialekemi, overfladekemi og elektrokemi.

Vi genererer materialer, der ikke blot udviser katalytisk aktivitet med høj selektivitet og effektive egenskaber for CO2 konvertering, men også materialer, der kan absorbere CO2, således at man sikrer en tilstrækkelig høj “koncentration” af CO2 tæt på katalysatoren. Ved at sammenlægge de verdener af homogen katalyse med overflade- og materialevidenskab, vil vi være i stand til at identificere mere avancerede systemer, som gennem optimeret og kontrolleret katalyse, transportprocesser og produktdannelse, er i stand til at levere de ønskede højværdiprodukter på en bæredygtig måde.

Det er vores mål at ændre opfattelsen af CO2 som et problematisk forbrænding produkt til en værdifuld ressource, som er essentiel for at kunne skabe et energi- og ressourceeffektivt samfund, hvor kul fylder mindst muligt.

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2022

Højdepunkter 2021

Højdepunkter 2020

Højdepunkter 2019

Højdepunkter 2018

Seneste nyheder

CADIAC finder ny metode til produktionen af syntetisk DNA

Læs mere

Kort Nyt fra Oktober

Læs mere

Semper Ardens-bevillinger til seks forskere med tilknytning til DG

Læs mere