Center for Kromosomstabilitet (CCS)

Informationer

Centerleder:

Professor Ian D. Hickson

Periode:

01.03.2015 - 31.08.2025

Ansøgningsrunde:

8. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Bevilling:

110 mio. kr

Følg centeret på sociale medier:

Opretholdelsen af kromosomstabilitet er af afgørende betydning for en vellykket udbredelse hos alle arter. Et sammenbrud i kromosomopretholdelsen er en underliggende del af flere invaliderende lidelser hos mennesker, lige fra fosterskader, over visse former for neurodegeneration og til kræft.

I Center for Chromosome Stability undersøger vi de molekylære årsager til og konsekvenserne af fejl i kromosomvedligeholdelse.

Vi lægger særlig vægt på områder af det menneskelige genom, som har en iboende ustabilitet, i kraft af deres atypiske struktur, og derfor er i stand til at forstyrre gentagende runder of DNA replikation.

Vi kombinerer molekylære- og cellebiologiske teknikker med studier af modelorganismer, så som gær og mus, for at definere præcist hvorledes disse allestedsnærværende ”indre fjender” i genomet medvirker til at underminere integriteten af kromosomer og hvordan cellen normalt modvirker denne proces.

Vores ultimative mål er, at udvikle nye forbyggende eller terapeutiske strategier til bekæmpelsen af sygdomme hos mennesker, som er befundet med kromosomal ustabilitet.

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2021

Højdepunkter 2020

Højdepunkter 2019

Højdepunkter 2018

Seneste nyheder

Pressemeddelelse fra CCS: Forskere identificerer nye gener linket til en længere reproduktiv levetid hos kvinder

Læs mere

Kort Nyt fra April

Læs mere

Eva Hoffmann fra CCS er nyt medlem i EMBO 2020

Læs mere