Illustration

Center for Kromosomstabilitet (CCS)

Centerleder:

Professor Ian D. Hickson

Periode:

01.03.2015 - 31.08.2025

Ansøgningsrunde:

8. ansøgningsrunde

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Bevilling:

110 mio. kr

Opretholdelsen af kromosomstabilitet er af afgørende betydning for en vellykket udbredelse hos alle arter. Et sammenbrud i kromosomopretholdelsen er en underliggende del af flere invaliderende lidelser hos mennesker, lige fra fosterskader, over visse former for neurodegeneration og til kræft.

I Center for Chromosome Stability undersøger vi de molekylære årsager til og konsekvenserne af fejl i kromosomvedligeholdelse.

Vi lægger særlig vægt på områder af det menneskelige genom, som har en iboende ustabilitet i kraft af deres atypiske struktur og derfor er i stand til at forstyrre gentagende runder of DNA replikation.

Vi kombinerer molekylære- og cellebiologiske teknikker med studier af modelorganismer, såsom gær og mus, for at definere præcist, hvorledes disse allestedsnærværende ”indre fjender” i genomet medvirker til at underminere integriteten af kromosomer, og hvordan cellen normalt modvirker denne proces.

Vores ultimative mål er at udvikle nye forbyggende eller terapeutiske strategier til bekæmpelsen af sygdomme hos mennesker, som er befundet med kromosomal ustabilitet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev