Center for Hybrid Quantum Networks (Hy-Q)

Informationer

Centerleder:

Professor Peter Lodahl

Periode:

2018-2024

Ansøgningsrunde:

9. runde

Værtsinstitution(er):

Københavns Universitet

Bevilling:

62 mio. kr.

Kvantemekanikken blev grundlagt for mere end hundrede år siden og har revolutioneret vores opfattelse af den mikroskopiske verden med dens overraskende fænomener. For eksempel kan et kvanteobjekt være to forskellige steder samtidig (’superposition’) og to kvanteobjekter kan påvirke hinanden, selvom de er vilkårligt langt fra hinanden (’entanglement’).

I dag ser vi begyndelsen på ’den anden kvanterevolution’, hvilket beror på at vi er i stand til at skabe og kontrollere kvantesystemer i vores laboratorier.

Den store udfordring er at skalere op og konstruere store og komplekse kvantemekaniske systemer på kontrolleret vis.

Det store fundamentale spørgsmål er: hvor store og komplekse kvantesystemer kan vi bygge før de specielle kvantemekaniske egenskaber går tabt, og den klassiske (makroskopiske) fysik tager over? Ved at adressere dette spørgsmål kan ny kvanteteknologi udvikles. Den ultimative vision er et ’kvanteinternet’, hvorved ’entanglement’ kan distribueres over lange afstande, hvilket potentielt giver muligheder for at adressere store samfundsudfordringer indenfor energi, sikkerhed og supercomputing.

Årlige højdepunkter

Højdepunkter 2018

Seneste nyheder

Hy-Q-forskere sætter ny standard for præcision i kvantemålinger

Læs mere

Mikroskopisk chip udviklet af Hy-Q er et kæmpe skridt indenfor kvanteteknologi

Læs mere

Centerledere del af nyt stort EU-kvanteflagskib

Læs mere