9. marts 2018

Vacciner vækker liv i immunforsvaret og kan sandsynligvis beskytte mod andre sygdomme

Forskere har offentliggjort et nyt studie, der viser, at vaccine mod tuberkulose samtidig yder beskyttelse mod gul feber.

Ny forskning viser, at man gennem vaccinering med levende virus kan træne immunforsvaret til også at beskytte med andre sygdomme. Bag forskningen står blandt andet Christine Stabell Benn, professor i Global Sundhed ved Syddansk Universitet og centerleder på Center for Vitaminer og Vacciner (CVIVA) ved Statens Serum Institut. Stabell Benns forskningsgruppe har opdaget, hvordan tuberkulose-vaccinen BCG samtidig har en beskyttende effekt på gul feber og andre infektioner.

Studiet har taget udgangspunkt i nedsættelsen af dødeligheden i den første levemåned hos afrikanske spædbørn. Børnene blev vaccineret med BCG, der indeholder levende viruspartikler, som efterfølgende satte gang i immunforsvaret. Dermed var immunforsvaret allerede i alarmberedslab og beskyttede derfor efterfølgende bedre mod gul feber, lungeinfektioner og blodforgiftninger.

Sammenlagt med tidligere forskningsstudier, kan dødeligheden ifølge Christine Stabel Benn, med stor sandsynlighed nedsættes med minimum 30%; et resultat, der ikke udelukkende kan forklares ved vaccinens beskyttende effekt mod tuberkulose.

Professor Stabell Benn mener, at mekanismen ikke kun gælder ved BCG-vaccinen og gul feber, men at den  kan have samme effekt ved anvendelsen af en lang række andre vacciner:

”Vi tror, at det er meget sandsynligt, at alle de levende vacciner kan omprogrammere immunforsvaret, så det generelt bliver bedre til at beskytte sig mod mange forskellige typer af infektioner,” forklarer Christine Stabell Benn til videnskab.dk.

Læs mere om BCG-vaccinen og forskningen på videnskab.dk her.

Find den videnskabelige artikel hos Cell her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev