16. april 2019

Tre ud af seks nye danske ERC Advanced Gants går til forskere med DG-tilknytning

Ud af seks nye bevillinger af de såkaldte Advanced Grants uddelt af Det Europæiske Forskningsråd (ERC) har tre af modtagerne tilknytning til Danmark Grundforskningsfond. En nuværende centerleder og to tidligere centerledere er modtager de prestigefyldte forskningsbevillinger til at forske i emner så forskellige som skabelsen af solsystemet, til plantegenetik og menneskets selv-identitet.

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) har for nyligt offentliggjort, at 222 europæiske topforskere fra 29 lande modtager bevillingen ERC Advanced Grant i en ansøgningsrunde, de talte 2052 ansøgninger. Ud af 222 modtagere er seks af dem danske, og tre af disse har tilknytning til DG.

De tre er professor Martin Bizzarro, der er centerleder ved grundforskningscentret Center for Stjerne- og Planetdannelse (STARPLAN), ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, samt de to tidligere ledere af DG-centre, professor Dan Zahavi, leder af det tidligere DG-center Center for Subjektivitets-forskning (CfS) ved Københavns Universitet, samt Jens Stougaard, professor og tidligere DG-centerleder ved Center for Kulhydratgenkendelse og Signalering (CARB) ved Aarhus Universitet. Hver bevilling er på cirka 18 millioner kroner og løber over en femårig periode.

  • Professor Bizarros projekt “Probing the History of Matter in Deep Time” også kaldet DEEPTIME fokuserer på at undersøge de omstændigheder, der skabte vores solsystem og dermed også forudsætningerne for en beboelig planet som Jorden. Læs mere om Bizarros forskningsprojekt her.
  • Professor Zahavi’s projekt “Who Are We? Self-identity, Social Cognition, and Collective Intentionality” også kaldet WE, skal undersøge de komplekse forbindelser og sammenhænge mellem menneskets individuelle selv-identitet og den kollektive identitet i et forsøg på at opnå en bedre forståelse af nogle af humanioras og samfundsvidenskabs helt centrale grundspørgsmål. Læs mere om Zahavis projekt her.
  • Professor Stougaard håber i projektet ”The Roots of Infection” også kaldet RINFEC at identificere og karakterisere generne bag ved interaktionen mellem rødderne hos bælgplanter som japansk kællingetand og jordbakterier kaldet rhizobia-bakterier. Interaktionen muliggør at disse bakterier og planter kan indgå i symbiose med hinanden, ved at bakterierne leverer kvælstof til planten, og planten leverer næring til bakterierne. Læs mere om Stougaards projekt her.

Læs mere om alle de seks danske bevillingsmodtagere hos Uddannelses- og Forskningsministeriet her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev