21. oktober 2019

To ERC Synergy Grants til forskere med tilknytning til DG

To forskerhold med tilknytning til DG er iblandt de i alt fem forskningsprojekter med dansk islæt, Danmark, som i denne omgang modtager såkaldte Synergy Grants fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Bevillingerne gives til forskningsgrupper, som ledes af to til fire topforskere, og over de kommende seks år, skal projekterne tilvejebringe nye løsninger på store videnskabelige problemstillinger. I alt modtager 37 internationale forskningsprojekter i år ERC Synergy Grants, som er en del af EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020.

Professor Jan Ardenkjær Larsen, centerleder ved HYPERMAG,
Professor Jan Ardenkjær Larsen, centerleder ved HYPERMAG, DTU. Foto: Joachim Rode og Kaare Smith.

Den 11. oktober offentliggjorde Det Europæiske Forskningsråd (ERC) de kommende modtagere af de såkaldte Synergy Grants, der en en del af EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. I alt uddeles der Synergy Grants til en værdi af 363 millioner euro til 37 internationale forskningsprojekter. Ud af de i alt 37 forskningsgrupper, har fem af dem deltagelse af danske forskere, hvoraf to grupper tæller ledende forskere med tilknytning til Danmarks Grundforskningsfond. De to DG-centerledere der har modtaget Synergy Grants i denne omgang, er professor Jan Ardenkjær-Larsen, centerleder ved HYPERMAG på DTU, samt professor Karsten Flensberg, der er leder af QDev på Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.

Med projektet “Quantum hyperpolarisation for ultrasensitive nuclear magnetic resonance and imaging (HyperQ)” vil professor Jan Ardenkjær-Larsen sammen med forskere fra Ulm Universitet udvikle ny kvantemekanisk software og teknologier til såkaldt hyperpolarisering af billeddannelse indenfor NMR-spektroskopi og MR-scanninger. Med udviklingen af den nye kvantemekanik er det forskernes mål at forstærke de svage magnetiske afvigelser, som opfanges af scanneren, og målrette dem til biologisk og medicinsk billeddannelse. Projektet støttes af ERC med 9,4 millioner euro.

Læs mere om ERC’s Synergy Grant til Jan Ardenkjær-Larsen i en pressemeddelelse fra DTU her

Professor Karsten Flensberg og resten af forskerholdet fra QDev modtager sammen med forskere fra Lunds Universitet 9.975.396 millioner euro til projektet ”Foundations of nonlocal and nonabelian condensed-matter systems (NONLOCAL)”, der vil forsøge at bekræfte om en særlig partikel, kaldet Majorana-partiklen, har de egenskaber, som forskerne regner med, at den har – nemlig, at den kan huske information bedre end sædvanlige transistorer, hvilket vil have stor betydning for udviklingen af fremtidens kvantecomputere.

Læs mere om ERC’s Synergy Grant til Karsten Flensberg fra QDev her

Mere information om bevillingerne fra ERC kan findes i en pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev