1. maj 2018

Tiende ansøgningsrunde til nye Centers of Excellence – opslaget er ude

Danmarks Grundforskningsfond inviterer forskere fra alle fagområder til at indsende interessetilkendegivelser til nye Centers of Excellence. De nye centre forventes at åbne i starten af 2020.

Frist for indsendelse af interessetilkendegivelser er 1. november 2018, kl. 12.00.

Ved at følge link herunder kan man finde information om ansøgnings- og bedømmelsesprocessen, samt ansøgningsskemaet:

Call for Proposals

Guide for Applicants

Application Form

Guide for Reviewers

Direktør Søren-Peter Olesen besøger i løbet af de kommende måneder universiteterne for at informere om Center of Excellence virkemidlet og processen omkring 10. ansøgningsrunde.

Direktørens præsentation fra infomøderne

Møderne er åbne for alle interesserede. Se listen over planlagte informationsmøder nederst på siden.

Målet med Center of Excellence programmet er at styrke dansk forskning ved at skaffe de bedst mulige arbejdsbetingelser og organisatoriske rammer for udvalgte topforskere. Hovedkriteriet der bliver lagt til grund ved bedømmelsen er excellence.

Et Grundforskningscenter kan etableres i op til 10 år fordelt på to bevillingsperioder af henholdsvis seks og fire år. Der kan etableres centre inden for og på tværs af alle forskningsområder.

Læs mere om Centers of Excellence her 


Informationsmøder 10. ansøgningsrunde Centers of Excellence

Aalborg Universitet
1. maj, kl. 11.00-12.30, Auditoriet, Niels Jernes Vej 10

Aarhus Universitet
1. maj, kl. 15.30-17.00, Auditoriet 3, Tåsingegade, Building 1441/113

Danmarks Tekniske Universitet
18. maj, kl. 13.00-14.00, Building 101, S01

Københavns Universitet
Jura, Humaniora, Teologi
23. maj, kl. 10.00-12.00, Karen Blixens Plads 16, Flex room, 8A-0-57

Københavns Universitet
Sund, Natur- og Biovidenskab
23. maj, kl. 13.00-15.00, Mærsk Tårnet, Nielsine Nielsen Auditoriet

Copenhagen Business School
8. juni, kl. 12.30-14.00, Kilen, Kilevej 14 A/B Lokale K1.53

Roskilde Universitet/Risø
22. juni, kl. 11.00-12.00, RUC, Bygning 25, lokale 25.1-020
OBS: Gæsteparkeringstilladelse kan hentes i servicedesken, bygning 14.

Syddansk Universitet
25. juni, kl. 10.30-12.00, Auditoriet 0-100

Tilmeld dig vores nyhedsbrev