20. januar 2021

Staffan Persson er den tredje modtager af DG’s virkemiddel DNRF Chair

Danmarks Grundforskningsfonds seneste virkemiddel DNRF Chair blev lanceret i starten af 2020 med det overordnede formål at styrke de danske forskningsmiljøer ved at bringe internationale, såvel som danske, topforskere til Danmark. Professor Staffan Persson fra Melbourne Universitet er den tredje i rækken til at modtage en DNRF Chair bevilling til forskning i krydsfeltet mellem biologi og fysik. 

Professor Staffan Persson. Foto: Staffan Persson
Professor Staffan Persson. Foto: Staffan Persson

Professor Staffan Persson fra Melbourne Universitet er den tredje i rækken til at modtage Danmarks Grundforskningsfonds nyeste virkemiddel DNRF Chair til hans forskning i krydsfeltet mellem biologi og fysik. Det nye virkemiddel fra DG blev lanceret i starten af 2020 med det overordnede formål at styrke de danske forskningsmiljøer ved at bringe både internationale og danske topforskere til Danmark.

”Bevillingen skal bruges til at etablere et tæt samarbejde mellem biofysik ved Niels –Bohr institutet og plantebiologi ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet. Mens min gruppe primært forsker i cellebiologi, har jeg tidligere haft forskere med baggrund i fysik/biofysik med i laboratoriet. Dette har ført til nye typer forskningsprojekter og spørgsmål i laboratoriet, og jeg er derfor meget begejstret for bevillingen fra DG til at opbygge ny kapacitet i krydsfeltet mellem netop biologi og fysik,” fortæller professor Persson.

Det nye virkemiddel vil foreløbigt løbe frem til december 2024, hvor det er forventet, at fonden årligt vil tildele omkring tre DNRF Chair-bevillinger. De danske universiteter kan indsende to ansøgninger til hver af de tre årlige ansøgningsrunder startende fra 2021. Dvs. at hvert universitet i alt kan indsende seks ansøgninger i 2021.

”DNRF Chair giver nogle spændende muligheder, og vi byder samarbejdet med Niels Bohr institutet velkomment, da det er gennem samarbejder og tværfaglighed, at vi opnår nye spændende resultater. Ydermeare er det en gevinst for samarbejdet, at det ledes af professor Staffan Persson. Hans erfaring med at arbejde i krydsfeltet mellem biologi og fysik, kombineret med hans internationale erfaring, er med til at styrke forskningen,” fortæller Svend Christensen, Institutleder ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet.

Alle bevillingerne bliver tildelt af Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse på grundlag af et årligt offentligt opslag. Hvert opslag består af tre runder fordelt over året. Der tildeles normalt kun en eller to bevillinger pr. runde.

Du kan læse mere om bevillingen DNRF Chair her

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev